Sökning: "stock out problem"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden stock out problem.

 1. 1. Sambandet mellan aktiers PE-tal och avkastning på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dlawar Kanabi; Simon Kjellberg; [2021-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and discussion of problem: The conventional mindset among most investors has beento opt for stocks with low PE-ratios, but recent studies have found that stocks with high PE-ratioshave given higher return both on the American and global stock markets. Therefore, the aim of thestudy was to find out if a similar trend could be observed on the Swedish stock market as it has beenshown to exist on the American one. LÄS MER

 2. 2. Immunization supply chain of India

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Mahesh Praveen Kashyap; [2021]
  Nyckelord :Immunization supply chain; COVID-19 vaccination; Routine immunization; Vaccine distribution in developing countries; Health care workers for COVID-19 vaccination; Vaccine administration.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background The COVID 19 pandemic has subjected a lot of countries to economic and social turmoil. This has contributed to socio economic as well as psychological challenges undermining the economies of many countries. Immunization is the key in this crucial phase of pandemic that can save a lot of precious lives. LÄS MER

 3. 3. Lagerplats och logistiklösningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alexander Anongdeth; Oskar Mikaelsson; [2021]
  Nyckelord :EMEA; SMT; Internal and external Leads; Cost per year; Annuity; Investments costs; Distance; Carbon dioxide emissions; EMEA; SMT; Interna och Externa Ledtider; Kostnader per år; Annuitet; Investeringskostnader; Distans; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes under våren 2021 på ett svenskt företag i Centrala Sverige. Uppdraget har som syfte haft att få en objektiv inblick i företagets lagersituation för försäljningen i EMEA. LÄS MER

 4. 4. Arbetsväxling i skogsmaskinlag

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Kajsa Eklind; [2021]
  Nyckelord :arbetsväxling; Sveaskog; schema;

  Sammanfattning : Att arbeta i skogen kan vara väldigt enformigt, speciellt i en skogsmaskin. Samma repetitiva rörelser, tunga lyft och samma muskler som arbetar utan någon typ av variation i vardagen kan vara fysiskt skadligt då det kan resultera i muskelspänningar, dålig blodcirkulation och belastningsskador medan den begränsade möjligheten till social kontakt och högra krav kan leda till psykiska besvär. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av lagerhållningsprocess : Standardisering för hanterbar uppföljning av svinn i produktion

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Steven Hawil; [2021]
  Nyckelord :ABC-analys; KANBAN; Förbättringsarbete; Standardisering av processer;

  Sammanfattning : There are many costs that companies do not get paid for, i.e., none-values-added costs, waste of material in the production process also known as solid waste is an example of such a cost. Solid waste includes left over of materials that aren ́t reusable after the production process is completed and end up as cassation. LÄS MER