Sökning: "stockholm 1912"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden stockholm 1912.

 1. 1. Judiska äktenskapsmönster 1895-1912 : Stockholms mosaiska (judiska) församling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Stig Marcus Nordlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze, through a social-historical / quantitative approach, Jewish marriage patterns andits changes in the Stockholm Mosaic Assembly during the years 1895-1912. The hypothesis of this essay was that themixed marriages and the number of marriages entered have increased throughout the whole investigation period, whileit is also expected that the Eastern Jewish group has married endogenously to a much greater extent, which has meantthat the Jewish group has not been threatened by a total assimilation. LÄS MER

 2. 2. How does mental and physical fatigue affect a rugby player’s force production during scrummaging?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cai Owain Birch; [2016]
  Nyckelord :Rugby Scrum Force Mental Physical Fatigue;

  Sammanfattning : Aims: This study investigates the effects of physical fatigue, mental fatigue and their combinations on the ability of rugby players to produce force during rugby scrummaging. Method: 10 male subjects (Mean age = 27.4 ± 3.92, Weight =102. LÄS MER

 3. 3. Slakthusområdet i Stockholm Ett industriområdes omvandling i en växande stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kathleen Lundblad; [2015-02-19]
  Nyckelord :Slaughterhouse; Jane Jacobs; city planning; industrial heritage;

  Sammanfattning : This paper aims to describe the Slaughterhouse area in Stockholm that today is an industrial area specialized in the processed meat industry. Stockholm is growing by about 10,000 people per year which is leading to hard exploating pressure on the city planners. The area with its strategic location near the city centre is next to be exploited. LÄS MER

 4. 4. The effect of the consumption of fruit and vegetables on psychological well-being

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Robin Bijkerk; [2013]
  Nyckelord :fruit and vegetable consumption; psychological well-being;

  Sammanfattning : This study analysis the partial effect of fruit and vegetable consumption on psychological well-being using data on 2,805 different individuals from the The National Health and Nutrition Examination Survey in the United States. The regression is performed on eleven different variables for psychological well-being and includes re-gressors for fruit, salads, beans, other vegetables and the combination of these variables. LÄS MER

 5. 5. Slakthusområdets urbana odlingscenter : En produktion- och utbildningsplats i Stockholms nya matkvarter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Astrid Skog; [2013]
  Nyckelord :Urban odling; Slakthusområdet; matproduktion;

  Sammanfattning : Vi har trädit in i det urbana århundrade. Idag bor vi för första gången fler människor i staden än på landsbygden. År 2050 beräknas 80% av jordens befolning att bo i städer.Att förse den växande urbana befolkningen med mat har visat sig vara svårt. LÄS MER