Sökning: "stockholms universitet företagsekonomi kandidatuppsats"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden stockholms universitet företagsekonomi kandidatuppsats.

 1. 1. Stockholm- The fashion capital of Scandinavia? : En studie i strategisk planering utifrån detaljhandelns företagsperspektiv, i samverkan med turismsektorn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jäderholm; Linda Holdo; Mariah Lindborg; [2013]
  Nyckelord :Retail; tourism sector; strategic planning; brand building; destination; retail marketing; Stockholm city; Detaljhandeln; turismsektorn; strategisk planering; varumärkesbyggande; destination; detaljhandelsmarknadsföring; Stockholms stad;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Stockholm – the fashion capital of Scandinavia? En studie i strategiskplanering utifrån detaljhandelns företagsperspektiv, i samverkan med turismsektorn.Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, 15 hp, StockholmsUniversitetFörfattare: Linda Holdo, Hanna Jäderholm och Mariah LindborgHandledare: Doktorand Andrea LucarelliNyckelord: Detaljhandeln, turismsektorn, strategisk planering, varumärkesbyggande,destination, detaljhandelsmarknadsföring, Stockholms stadProblemformulering: Handeln vill nyttja den växande turismsektorn för att vinnamarknadsandelar. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Isabelle Andersson; Rebecca Nordström; Madeleine Wikström; [2010]
  Nyckelord :Mälardalens högskola; utbildningsprogram med ekonomiinriktning; högskolor och universitet; studentens utbildningsval; marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitetSeminariedatum: 4 juni 2010Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, FÖA300, 15 hpFörfattare: Isabelle Andersson, Rebecca Nordström och Madeleine WikströmHandledare: Carl G ThunmanNyckelord: Mälardalens högskola, utbildningsprogram med ekonomiinriktning, högskolor och universitet, studentens utbildningsval, marknadsföring, sociala medierSyfte: Syftet med uppsatsen är att presentera och beskriva en ny modell för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet, samt en strategi för hur modellen praktiskt kan tillämpas av marknadsförare vid Mälardalens högskola.Metod: För att uppnå syftet samlades vetenskaplig information in, en för- respektive huvudundersökning genomfördes och all den insamlade informationen analyserades. LÄS MER

 3. 3. Den vita fläcken på märknadsförarnas karta : En studie om hur marknadsförarna hos de stora svenska livsmedelsbutikerna kan förbättra sina förutsättningar hos invandrarkonsumenterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Tomassino; Mona Rahimzadeh; [2010]
  Nyckelord :marknadsföring; invandrare; borglömd målgrupp; högtider; ramadan; judar; islam; VG; louise tomassino; mona rahimzadeh; företagsekonomi; kandidatuppsats;

  Sammanfattning : Denna studie avser att ur en positivistisk ansats analysera hur marknadsförare bättre kan nå ut till invandrarbefolkningen, inte minst i anslutning till de större utländska högtiderna. Syftet är att försöka få handlarna att förbättra marknadsföringen mot denna målgrupp och nå ut med ett budskap som de kan identifiera sig med. LÄS MER