Sökning: "stockholms universitet juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden stockholms universitet juridik.

 1. 1. Spelaravtal i idrotten : Konsekvenser av nedflyttning i seriesystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Arvebratt; [2020]
  Nyckelord :Spelaravtal; Idrott; Juridik; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integralteori och rättsfilosofi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Staffan Frimodt; [2020]
  Nyckelord :ken wilber; integral theory; philosophy of law; law; natural law; legal positivism; legal realism; critical legal studies; ken wilber; integralteori; rättsfilosofi; juridik; naturrätt; rättspositivism; rättsrealism; kritisk teori; postmodernism; metamodernism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to analyze four of the most commonly applied theories in jurisprudence by means of using the philosophical framework of in-tegral theory. Natural law, legal positivism, legal realism and critical legal theory were analyzed to find out how they relate to each other and to see what their strengths and weaknesses are in an integral perspective. LÄS MER

 3. 3. Motstånd och utveckling : Att via video få återkoppling på sitt psykoterapeutiska arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Klinisk psykologi

  Författare :Jonatan Skogsberg; [2019]
  Nyckelord :Video; Psykoterapi; Motstånd; Utveckling;

  Sammanfattning : Det finns tekniska möjligheter att spela in psykoterapi, för forskning, utveckling och kvalitetssäkring, men tekniken är underanvänd. Den aktuella studien vill undersöka vad som påverkar terapeuters benägenhet att använda video och hur man kan förstå terapeuters motstånd mot video. LÄS MER

 4. 4. Den som sover syndar inte? : Om straffansvar och somnambulism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marianna Vergari; [2018]
  Nyckelord :somnambulism straffansvar sömn sömngång uppsåt brottsbegrepp straff;

  Sammanfattning : De senaste åren har en ny invändning framförts allt oftare i brottmål, nämligen invändningen från den tilltalades sida att gärningen företagits i sömnen, i somnambult tillstånd. Den fortsättningsvis kallade sömninvändningen ger ett antal intressanta frågeställningar inom straffrätten, men också i gränslandet där juridik och sömnforskning möts. LÄS MER

 5. 5. Terapeutisk juridik : förlikning, skiljeförfarande samt medling i dispositiva tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Celper; [2016]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER