Sökning: "stojan"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet stojan.

 1. 1. Miljö- och kostnadseffekten av samordnad varudistribution : – en fallstudie mellan en leverantör och Växjö Kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emlie Salomonsson; Modic Stojan; [2018]
  Nyckelord :distribution; samordnad varudistribution; aktörer; kommun; kostnadspåverkan; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Växjö kommun var en av de första kommunerna i Sverige som införde samordnad varudistribution. Målet med implementeringen var en del av att bli “Europas Grönaste Stad”, där målet var att minska koldioxidutsläppen. När samordnad varudistribution har utvärderats av Växjö Kommun saknas ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringsmixen inom hotellbranschen : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Nina Filipovic; Stojan Stanev; [2010]
  Nyckelord :marknadsföring; marknadsföringsmix; hotell;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om marknadsföringen inom hotellbranschen i synnerhet olika hotell som finns i Kalmar stad. Vår utgångspunkt är Armstrong och Kotlers (2007) fyra P:n, det vill säga produkt, pris, plats, promotion och vad dessa har för betydelse när hotellen ska marknadsföra sig för att överleva på en konkurrensfylld marknad. LÄS MER

 3. 3. Instrumentvård och ergonomi ­ en bristvara inom elgitarrpedagogiken?

  C-uppsats,

  Författare :Erik Quist; [2009]
  Nyckelord :Elgitarr; ergonomi; instrumentv;

  Sammanfattning :    Efter att aktivt ha musicerat i drygt femton år, främst som elgitarrist, slog det mig attjag aldrig sett något läromedel för elgitarr som tar upp ämnena instrumentvård ochergonomi. Efter många samtal med medstudenter och musiker kom jag fram till attdet inte bara var jag som upptäckt detta, utan att många hade samma erfarenhet ochfunderat i samma banor. LÄS MER

 4. 4. The Necessity of Repackaging and Relabelling Trade Marked Goods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stojan Brdarski; [2005]
  Nyckelord :EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trade marks perform a variety of economic functions in a commercial environment and plays an important role in a market economy. Therefore, there is a need to protect the distinguishing of competing goods and services offered by undertakings and accordingly to avoid consumer confusion. LÄS MER