Sökning: "stolthet och fördom"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden stolthet och fördom.

 1. 1. “I have been so blind” : Hur filmiska element används för att förmedla stil, karaktärisering och tema i 2005 års adaption av Jane Austens Stolthet och fördom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Debora Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stolthet eller fördom : en studie om svenska konsumenters attityd till svenska viner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Dasha Sandelin; [2019]
  Nyckelord :Swedish wine; swedish vineyards; wine consumtion; wine engagement; Svenskt vin; vinodling i sverige; vinkonsumtion; vinengagemang;

  Sammanfattning : Introducion Southern Sweden is an emerging wine region. Two things have made wine growing possible on our latitude: slowly rising temperature and new crossings of hereditary grape varieties. Grapes is a culturally new product in the Swedish farming landscape, which requires an introductory period. LÄS MER

 3. 3. Stolthet och skvaller : En komparativ analys mellan Jane Austens Stolthet och fördom och Curtis Sittenfelds Sanning och skvaller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Curtis Sittenfeld; Eligible; Jane Austen; Pride and prejudice; Adaption; Character analysis; Curtis Sittenfeld; Sanning och skvaller; Jane Austen; Stolthet och fördom; Adaption; Karaktärsanalys;

  Sammanfattning : This essay analyses Curtis Sittenfeld’s novel Sanning och Skvaller as an adaption of Jane Austen’s Stolthet och fördom. The purpose of this essay is to take a closer look at how the characters and the plot changes in Sittenfeld’s version compared to the original. The character analysis mainly focuses on Mr. LÄS MER

 4. 4. Thematic Oppositions in Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Silav Sandy; [2017]
  Nyckelord :Pride and Prejudice; oppositions; theme; thematic oppositions; binary oppositions; literature; contrasts; Stolhet och fördom; oppositioner; tema; tematisk; binära oppositioner; litteratur; kontrast; Silav Sandy; Silav; Sandy;

  Sammanfattning : This essay examines anticipation and real outcome structured as two oppositions in Jane Austen’s Pride and Prejudice. These opposites will be analyzed through Austen’s use of literary devices such as “free indirect speech” and irony. LÄS MER

 5. 5. Genus i skönlitteratur : En komparativ analys av Elizabeth Bennet och Bridget Jones ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Jane Austen; Pride and Prejudice; Helen Fielding; Bridget Jones Diary; Swedish; didactic; upper secondary school; comparative method; Jane Austen; Helen Fielding; Bridget Jones dagbok; Stolthet och fördom. Elizabeth Bennet; didaktik; svenskämnet; gymnasieskolan; komparativ metod;

  Sammanfattning : This thesis analyses protagonist Elizabeth Bennet in Jane Austen’s book Pride and Prejudice (1813) and protagonist Bridget Jones in Helen Fielding’s book Bridget Jones' Diary (1996) from a gender theory perspective. I use a comparative method to analyse how two themes are portrayed in the books: family and marriage and education and career. LÄS MER