Sökning: "stomi"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet stomi.

 1. 1. Leva med stomi – upplevelser av livskvalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Idéhn; Josephine Micke; [2019-07-08]
  Nyckelord :Livskvalitet; stomi; omvårdnad; välbefinnande; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika cancerformer och sjukdomar i magtarm-kanalen kan leda till attpatienten får en stomi insatt som kirurgisk behandling av sjukdomen. Stomin kanvara tillfällig för att avlasta tarmen under en viss tidsperiod eller bli permanentberoende på sjukdomens utbredning och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Att leva med stomi : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lina Eklund; Martina Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Acceptans. Förändrad vardag. Upplevelser. Stomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför en stomioperation behövs stöttning och god information då personer som lever med stomi behöver anpassa kosten till stomi, lära sig stomibandagering och vara uppmärksam på eventuella komplikationer. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av livskvalitet bland patienter med stomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mojdeh Zeinaly Baghini; [2019]
  Nyckelord :Stomi; upplevelse; livskvalitet; patienter;

  Sammanfattning : En stomi är en artificiell öppning i tarmarna som avsiktligt görs för att ta tarmarna på buk ytan. Olika form av stomi samt material används för att avleda kroppens rest produkter ut via en stomi vid behandling av ett antal tillstånd såsom cancer och inflammatoriska tarmsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Att leva med stomi och dess påverkan på självkänsla och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Pennsäter; Fanny Berglund; [2019]
  Nyckelord :Personer; Sexualitet; Självkänsla; Stomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en konstgjord öppning på buken där tarmen läggs ut. Att få en stomi kan innebära en stor förändring i en människas liv. När människan drabbas av sjukdom sker många förändringar, både kroppsligt och själsligt. Att bära stomi kan ge sig till känna på olika sätt gällande psykosociala faktorer. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med stomi upplever sin förändrade kropp : En litteraturlöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Caroline Andersson; Malin Haage; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER