Sökning: "stomi"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet stomi.

 1. 1. Livet med stomi - en studie om patienters upplevelser av hur de bemästrat det dagliga livet med stomi

  Master-uppsats,

  Författare :Charlotta Petersén; [2020-04-15]
  Nyckelord :bemästring; empowerment; copingstrategi; kroppen; personcentrering; stomi;

  Sammanfattning : Background: For people with a stoma, a new life awaits with altered bowel function and bodyimage. This means a radical change in a person´s life. There is lack of knowledge of howpatients cope the first years after a stomaoperation, what they have found difficult and howthey have acted in these situations. LÄS MER

 2. 2. Den förändrade livsstilen - Personers upplevelse av att leva med stomi : Beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Åstrand; Isabella Englund; [2020]
  Nyckelord :Colostomy; ileostomy; experience; patient; Kolostomi; ileostomi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man en ny tömningsväg - en så kallad stomi. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och erfarenheter av att leva med stomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Shany Sefu; Skeeter Njeru; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av postoperativ vård efter stomioperation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Lundahl; [2020]
  Nyckelord :omvårdnad; patient; postoperativ; stomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ca 43 000 patienter med stomi. Stomin påverkar patienter både kroppsligt och psykosocialt. Sjuksköterskan behöver förstå upplevelser hos patienter med stomi för att bedriva personcentrerad vård. Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av vård på sjukhus efter stomioperation. LÄS MER

 5. 5. Vuxna personers upplevelser av att leva med tarmstomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Paulina Sjögren; Amelia Wirmén; [2020]
  Nyckelord :Stoma; Experiences; Health care professionals; Self-care; Life change; Stomi; Upplevelser; Hälso- och sjukvårdspersonal; Egenvård; Livsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Orsaken till att en person genomgår en stomioperation kan vara på grund av olika sjukdomar eller hälsotillstånd. Personer som genomgått en stomioperation kan behöva stöd från både familj och vårdpersonal då en livsförändring har skett. LÄS MER