Sökning: "stomstabilisering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet stomstabilisering.

 1. 1. Styrka och styvhet i förbindare för volymbyggande i trä : Experimentell undersökning av förbindare i anslutningen mellan stabiliserande vägg och tvärvägg

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Kristoffer Arvidsson; Daniel Berg; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; Förbindare;

  Sammanfattning : Sammanfattning För höga träbyggnader, över två våningar, ökar kraven på byggnadens konstruktion. En viktig och ofta utmanande aspekt att ta hänsyn till vid dimensionering är stomstabilisering mot horisontella vindlaster. Detta eftersom de horisontella vindlasterna ger upphov till lyftkrafter i konstruktionen. LÄS MER

 2. 2. Lastfördelning : En jämförelse mellan handberäkningar och FEM-design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Load distribution; FEM-design; Stiffness; Structural stability; Lastfördelning; FEM-design; Styvhet; Stomstabilisering;

  Sammanfattning : Vid dimensionering av en byggnad är det viktigt att stabiliteten kan garanteras. För att kunna garantera stabiliteten så måste de krafter som en byggnad kan förväntas utsättas för kännas till. För horisontella laster syftar innebär det till lastfördelningen krafter i det horisontalstabiliserande systemet. LÄS MER

 3. 3. Horisontell styvhet hos höga träkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Oliver Malmkvist; Philip Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Horisontalstabilisering; Horisontell utböjning; Stomstabilisering; Höga träbyggnader; Styvhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditionellt sett har höga byggnader uppförts med stomme av antingen betong eller stål. Trä som byggnadsmaterial har däremot använts till största del i mindre hus. I takt med att byggnadstekniker har utvecklats och byggnadssektorn letar efter mer miljövänliga alternativ börjar även höga träkonstruktioner bli mer eftertraktat. LÄS MER

 4. 4. Prefabricerade Samverkanselement - Stomstabilisering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Byrén Claesson; Oliver Wennerholm; [2018]
  Nyckelord :Betong; samverkanselement; skjuvhållfasthet; stomstabilisering; sammanfogning; betongfog; dragarmering; dimensionering; bjälklag; inspänningsmoment; ofrivillig inspänning; TCC;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av byggingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås som avslutande examensarbete för utbildningen. Prefabricerade elementen kan tillverkas efter kundens behov och förkortar byggtiden då tillverkningen sker inomhus utan påverkan av väder och utomhustemperatur. LÄS MER

 5. 5. Grundläggningens effekt på högabetongbyggnaders globala stabilitet-En jämförelse mellan grundläggning på pålar kontra berg-

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lisa Wilén; [2017]
  Nyckelord :höga hus; knäcksäkerhet; grundläggning; stomstabilisering;

  Sammanfattning : Idag byggs allt fler höga byggnader på mark som ofta kräver pålgrundläggning. Byggnadersom har en grundläggning på pålar får en konstruktiv höjd som omfattar både pålarnas längdoch byggnadens höjd. Byggnaden kan då inte antags vara fast inspänd i mark utangrundläggningens elasticitet måste beaktas. LÄS MER