Sökning: "stor population i utvecklingsländer"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden stor population i utvecklingsländer.

 1. 1. Vardagslivet i skuggan av den moderniserade staden: En fallstudie av ett förflyttningsprojekt i Colombo

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kristoffer Skill; Malin Wickström; [2020]
  Nyckelord :Modernization; Neoliberalism; Displacement; Social control; Social space; Informality;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie som berör ett förflyttningsprojekt av invånare i informella bosättningar, allmänt känt som slumområden, i Sri Lankas kommersiella huvudstad Colombo. FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030 belyser utvecklingen av den informella bostadssektorn som ett problem i flera utvecklingsländer, däribland Sri Lanka. LÄS MER

 2. 2. Användning av getter för naturvård i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Sandelius; [2019]
  Nyckelord :bete; sly; brandgator; betesmarker;

  Sammanfattning : Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka 170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs förstöra skog och mark. LÄS MER

 3. 3. The house cricket Acheta domesticus, a potential source of protein for human consumption

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lina von Hackewitz; [2018]
  Nyckelord :house cricket; Acheta domesticus; protein; amino acid; sustainable diet; future food;

  Sammanfattning : population of the world is growing and it is expected that it will reach 9.6 billion people by the year 2050. The demand for animal-derived protein is expected to increase which also increases the land and water usage, greenhouse gas emissions (GHGEs) and therefore leads to environmental stress. LÄS MER

 4. 4. Modelling the power system of Bolivia in order to support the achievement of SDG7

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Saga Carle; Viktor Vifell Nilsson; [2018]
  Nyckelord :OSeMOSYS; MoManI; Bolivia; Energy; Electricity; CLEWs; SDG7; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Electricity is becoming a vital part of today's society. With improving living standards in developing countries, the demand for electricity is increasing within the public as well as the private sector. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion avsolfångare : Med hållbarhet i fokus

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Folger Forsén; Louise Grewin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor utmaning som mänskligheten står inför är att minska utsläppen av koldioxid och även minskaenergianvändningen, samtidigt som jordens befolkning ökar och utvecklingsländer blir alltmerindustrialiserade. Det har därför blivit viktigt att etablera flera olika energimål samt utvinna mer energi frånnaturliga och hållbara energiresurser för att kunna etablera ett miljöanpassat samhälle. LÄS MER