Sökning: "stor stad"

Visar resultat 1 - 5 av 945 uppsatser innehållade orden stor stad.

 1. 1. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Aurell; [2023]
  Nyckelord :e-deltagande; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling; informations- och kommunikationsteknologier IKT ; planering; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att studera huruvida digitalt deltagande kan underlätta för planerare att stärka medborgardeltagandet i stadsutvecklingsprocesser, samt underlätta för själva medborgarna att delta. Digitalt deltagande ses som ett sätt att ta bort de traditionella hinder som finns för det fysiska deltagandet, i det att det är tids- och platsspecifikt. LÄS MER

 2. 2. Kemikaliesmart förskola : En uppföljning av arbetet på Stockholms stads förskolor

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Fanny Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Kemikalier; förskola; vägledning; åtgärder; uppföljning; Stockholms stad;

  Sammanfattning : Denna studie är en uppföljning på hur arbetet med vägledningen för kemikaliesmart förskola från Stockholms stad har fungerat. Syftet med detta var att ta reda på hur miljöförvaltningen iStockholms stad kan utöka sitt stöd till stadens förskolor inom detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Stadsplaneringens betydelse för segregation i svenska städer - en kartläggning av kommunernas arbete mot segregation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annie Kjellberg; Lisa Chung; [2022]
  Nyckelord :Segregation; stadsplanering; stadsbyggnad; verktyg; kommun; uppföljning; urban design; city planning; municipality; tools; evaluation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Segregation är ett föränderligt tillstånd som är komplext och påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort. Exempelvis är stadsplaneringen en bakomliggande orsak som kan påverkar segregationen i en stad. LÄS MER

 4. 4. Out of the square? : Exploring the task of urban public space.A case: Studies of St: Johannesplan & Konsthallstorget

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna van Amersfoort; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; urban square; temporary use; urban life; city planning; public spaces; phenomenology; design; urban development; Malmö;

  Sammanfattning : In 2008, Malmö stad, together with Svenska kyrkan,announced an invited competition for designing S:tJohannesplan and Konsthallstorget in Malmö (Malmö Stad 2008). With its central location in the city andvarious options for activities, the area has become a major attraction point. LÄS MER

 5. 5. "Det är svårt att bli intresserad av något man aldrig gjort" : En studie om hur elever resonerar kring gymnasievalet utifrån dess uppväxt i stad respektive landsbygd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Asp; Linda Smith; [2022]
  Nyckelord :Studie-och yrkesvägledning; yrkesval; elevers uppfattningar; valkompetens;

  Sammanfattning : Sverige har en mångfald av miljöer, allt från landsbygd med småbyar till villaområden och stadskärnor med förorter i en mängd olika storlekar, där alla elever har olika geografiska uppväxter. Något vi båda funderat över under våra arbetsaktiva år är hur fördelningen ser ut mellan de olika grundskolorna till gymnasiet. LÄS MER