Sökning: "stora enso organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden stora enso organisation.

 1. 1. Effektivisering av informations- och materialflöde mellan Stora Enso och Tetra Pak

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Sanna Blomqvist; Gabriella Hallams; Gustav Olsson; Johan Rebner; Erik Sidbrant; Emma Wibel; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. IDENTIFIERING AV MATERIALSLÖSERI I WELLPAPPINDUSTRIN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Hampus Skärin; Erik Hjalmarsson; [2015]
  Nyckelord :Wellpappindustri; processindustri; materialslöseri; ABC-analys; fiskbensdiagram;

  Sammanfattning : Purpose – The study aims to examine why material waste is generated in a production process in the corrugated cardboard industry and identify the products that cause the most waste, and how the classification can be used as a basis for addressing these wastes.Metholodgy – To meet the purpose of the report, a case study has been conducted in collaboration with Stora Enso Packaging AB in Jönköping. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av råvarulager för lagerhållning av ett bredare artikelsortiment

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Matilda Johansson Ryytty; Linn Rönkkö; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E2014:052, SUMMARYInventory of raw materials holds an important role in companies within the manufacturingsector. The inventory works as a buffer that secure the supply of materials to the productionunit. LÄS MER

 4. 4. Djupgående diversitet i en ledarskapsgrupp : en studie av en arbetsgrupp på Stora Enso Bioenergi

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Ingmar; Fredrik Odlander; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap;

  Sammanfattning : Grupper har blivit ett allt vanligare sätt för organisationer att arbeta. Gruppernas prestationer baseras på medlemmarnas förmåga att producera det som organisationen eftersträvar. Alla individer i gruppen är unika och bidrar till gruppens framgång genom sina egenskaper och sin kompetens. LÄS MER

 5. 5. Kapitalbudgetering och ekonomisk styrning : En fallstudie av svenska skogsindustrin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robert Pilemalm; Mattias Thörnblad; [2011]
  Nyckelord :Capital budgeting; management control; Swedish Forest Industry; capital budgeting techniques; investment appraisal; Kapitalbudgetering; ekonomisk styrning; svenska skogsindustrin; investeringskalkyler; investeringsbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Investeringsbeslut är ett av de viktigaste besluten som tas av chefer i företag. Besluten grundar sig på investeringskalkyler, som ryms inom begreppet kapitalbudgetering. LÄS MER