Sökning: "stora händelser 1997"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden stora händelser 1997.

 1. 1. Defining the Relevant Market in EU Concentration Cases - Applied to the Plate Heat Exchanger Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Jackson; [2011]
  Nyckelord :relevant; market; concentration; heat exchanger; EU Competition; EC Competition; EU law; civil and criminal procedure; Competition Law; merger; acquisition; Community Dimension; Union dimension; geographic market; SSNIP; substitutability; product market; market definition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : An essay describing the legal regime governing market definition, particularly concerning concentration cases having a Union dimension. The author high-lights difficulties under the current legal regime, consisting mainly of the EU Commission’s Relevant Market Notice and case law. LÄS MER

 2. 2. Om dåtid för framtid: en studie av informationssatsningen "Levande historia"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linda Werklund; [2001]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Situation: "Levande historia" initierades 1997 av statsminister Göran Persson, som en reaktion på elevers okunskap om Förintelsen, samt upptrappad rasism och nynazism i samhället. Genom att sprida kunskap om Förintelsen och få igång en diskussion om värdegrundsfrågor, som demokrati och mänskliga rättigheter, skulle man hindra historien från att upprepas. LÄS MER