Sökning: "storstadslitteratur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet storstadslitteratur.

  1. 1. Natur i gatlampans sken : En ekokritisk analys av fyra historiska storstadsnoveller

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Alma Danielsson; [2020]
    Nyckelord :storstadslitteratur; ekokritik; urbanature; Balzac; Dickens; Wharton; Akutagawa;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ närläsning av fyra storstadsnoveller publicerade av förlaget Novellix år 2019. Uppsatsen undersöker den fysiska, upplevda och psykologiska naturnärvaron i Honoré de Balzacs, Charles Dickens, Edith Whartons och Ryunosuke Akutagawas noveller. LÄS MER