Sökning: "storytelling ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden storytelling ledarskap.

 1. 1. Storytelling - Att sälja hantverk genom berättelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elina Johansson; [2016-06-22]
  Nyckelord :Craftsman; Handicraft; Corporate Storytelling; Selling Handicraft; Tactic Knowledge;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:21.... LÄS MER

 2. 2. The thin line between toxic leadership and transformational leadership: Stories of Steve Jobs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bengtsson; Sofia Jörnlid; Malin Lindskog; [2016]
  Nyckelord :Steve Jobs; Toxic Leadership; Transformational Leadership; Charismatic Leadership and Heroic leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The thin line between toxic leadership and transformational leadership: stories of Steve Jobs Seminar date: 1 June 2016 Course: FEKH49, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points (UPC) or ECTS‐cr) Authors: Amanda Bengtsson, Malin Lindskog and Sofia Jörnlid Advisor/s: Sverre Spoelstra Key words: Steve Jobs, Toxic Leadership, Charismatic Leadership, Transformational Leadership and heroic leadership Purpose: The purpose of this thesis is to study the thin line between toxic and transformational leadership. To explore this, the case and the narratives of Steve Jobs have been chosen to study. LÄS MER

 3. 3. Läsning i särskolan - ur ett elevperspektiv

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Andersson; [2014]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Läsning; Stimulated recall; Svenskundervisning; Särskola; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Nina Andersson (2014) Läsning i särskolan – ur ett elevperspektiv.Speciallärarprogrammet 90hp, Skolutveckling och ledarskap,Lärande och samhälle, Malmö HögskolaProblemområde: Undervisningen i särskolan har fått kritik för att det är för mycket fokus på omsorg istället för kunskap. LÄS MER