Sökning: "storytelling"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade ordet storytelling.

 1. 1. ATT SKAPA SKULD OCH MEDLIDANDE FÖR ATT ÖKA DONATIONER - En kvalitativ textanalys av två välgörenhetsorganisationers arbete med storytelling i sina kampanjfilmer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Andersson; Ebba Persson; [2018-09-12]
  Nyckelord :Storytelling; reklam; välgörenhetsorganisationer; marknadisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ge en fördjupad förståelse för hur storytelling används somkommunikativt grepp bland välgörenhetsorganisationer.Teori: Studiens teoretiska ramverk utgörs av narrativ teori, tillsammans medteori om retorik och semiotik.Metod: Kvalitativ textanalys. LÄS MER

 2. 2. USING STORYTELLING TO CONVEY SCIENCE AMONG DEAF PUPILS IN GREECE A class intervention on learning the concepts of heat and thermal conductivity of materials

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Konstantina Kemou; [2018-08-25]
  Nyckelord :science literacy; ; storytelling; deaf education; heat; conductivity; problem-based learning; action research material;

  Sammanfattning : Purpose: The following study focused on whether deaf pupils perceive the concepts of heat and conductivity differently, and in particular more scientifically, before and after a new teaching method that uses storytelling and problem-based learning techniques. It also aimed to determine whether the teaching method has an impact on pupils’ motivation, on the growth of academic knowledge and on the appropriate scientific understanding of physical concepts. LÄS MER

 3. 3. LESSONS FROM ROMA FEMINISM IN EUROPE Digital Storytelling Projects with Roma Women Activists from Romania, Spain and Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jasmine Ljungberg; [2018-06-20]
  Nyckelord :Community; solidarity; transnational feminism; Roma feminism; intersectionality; migration; multi-sited ethnography; Diaspora; participatory action research; digital storytelling;

  Sammanfattning : This multi-sited ethnographic research explores Roma feminism through the stories of Roma women activists participating in Digital Storytelling projects in Romania, Spain and Sweden. Drawing from relevant feminist theory and debates (intersectionality and Roma feminist theory, transnational feminism, liberal and cultural/different-centered feminist thought), these stories are understood in dialogue with different theoretical perspectives that both reproduce patterns of conflicts in feminist thought and create new ways of understanding feminism and solidarity based on a transnational context. LÄS MER

 4. 4. Mötesrum & story : Hur ett mötesrum kommunicerar ett budskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om hur man med hjälp av teorier (där ibland storytelling) kan förstå en verksamhet och med hjälp av utfromningen skapa en tydlig helhet. Samt att skapa en känsla av förtroende hos kunder och stolthet hos medarbetarna. Rummet som det handlar om är ett mötesrum i Näringslivsenhetens kontor i Eskilstuna. LÄS MER

 5. 5. Transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg - En studie med deltagande design som arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Albin Sturesson; Julia Hermansson; [2018]
  Nyckelord :transmedia; storytelling; marketing; campaign; participatory; engagement; collective intelligence; interaction; participatory design; transmedialt berättande; marknadsföringsverktyg; kampanj; deltagande; engagemang; kollektiv intelligens; interaktion; deltagande design;

  Sammanfattning : Det kan idag vara svårt för företag att engagera sin publik på grund av allt innehåll som ständigt publiceras. Transmedialt berättande har kommit att bli ett begrepp som tillåter publik att interagera med innehållet och sprida det vidare. LÄS MER