Sökning: "stråk"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet stråk.

 1. 1. Från partitur till skiva - Att spela in LYRC Orchestras stråksektion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Ljungberg; [2020-06-26]
  Nyckelord :inspelning; studio; stråk; stråkorkester; orkester; kompositör; genreöverskridande; self-made; Symfonisk Partyfunk; LYRC Orchestra; klassisk utbildning;

  Sammanfattning : This paper seeks to answer the question: “How does one mic, record and process string instruments in anon- classical recording, and where the end product is a soundscape not typically associated with thestringed instrument family?” A few unique challenges were dealt with along the way: How to track the stringsection, that relies heavily on the acoustics of a given room, very close in order to maximize control oversounds in post- production without losing to much of the characteristics of the instrument. Whatmicrophone positions create the ideal sound? My solutions to these challenges is the main body of text inthis paper, and my findings can be summarized as follows: overhead micing each violin and viola with largediaphram condenser microphone, micing close to the bridge with a large condenser microphone for thecelli, and in post production relying quite heavily on the audio from the room microphone captured withboth small- and large-diaphragm condenser microphones. LÄS MER

 2. 2. Tärnstigen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Wictor Kramer; Marcus Kirchhoff; [2020]
  Nyckelord :Environment; Skanör; Planning; SLR; Social; Urban;

  Sammanfattning : När klimatförändringarna tvingar kustnära, utsatta städer och områden till drastiska åtgärder för att bibehålla sin existens, är den stora frågan vad som ska räddas och vad som lämnas till historien. I södra Sverige har Vellinge kommun kämpat sig fram till en åtgärd som kommer rädda flera hundra hushåll från att bli Sveriges egna Atlantis. LÄS MER

 3. 3. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 4. 4. Östra promenaden : ett stadsläkande promenadstråk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Menzinsky; [2020]
  Nyckelord :promenadstråk; stadsläkning; trivsel; trygghet; uppsala; överdäckning;

  Sammanfattning : Social fragmentering av städer är ett problem som växer samtidigt som prioriteringen i stadsutveckling ofta fokuserar på annat än det sociala klimatet (Listerborn m.fl. 2014, ss. 7-9). LÄS MER

 5. 5. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2020]
  Nyckelord :temporär arkitektur; möten; mångfald; Hornsbergs strand; gaturum; offentliga platser; gestaltning;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. LÄS MER