Sökning: "stråkinstrument"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet stråkinstrument.

 1. 1. ”Jag vill känna att det är ett brettinstrument…” : En diskursanalytisk studie om stråklärares syn på begreppet genrebredd i relation till undervisning på musik- och kulturskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karin Svenstedt; [2020]
  Nyckelord :genre width; string teachers; string instrument; discourse psychology; focus groups; Swedish Community School of Music  ; genrebredd; stråklärare; stråkinstrument; diskurspsykologi; fokusgrupper; kulturskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad stråkpedagoger har för attityd och syn på begreppet genrebredd samt hur detta kan relateras till undervisning på musik- och kulturskola. Studiens teoretiska ramverk utgörs av diskurspsykologi. LÄS MER

 2. 2. Daniel och violan : Pedagogiska/didaktiska möjligheter och utmaningar i violaundervisning hos en elev med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emma Morsten; [2020]
  Nyckelord :autism; musikundervisning; kulturskola; stråkinstrument; musikterapi;

  Sammanfattning : I mitt arbete som musiklärare i både skola och kulturskola har jag träffat barn som har autism. Dessa möten gjorde mig intresserad av undervisning och autism. Den här uppsatsen beskriver därför mitt möte med ett barn med autism som jag undervisar i viola. Syftet med detta arbete är att belysa undervisning i viola med elever som har autism. LÄS MER

 3. 3. Filmmusikens makt : hur musik kan påverka filmupplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :filmscore; emotion; orchestration; composing; filmmusik; känslor; orkestrering; komposition;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur musik kan påverka upplevelsen av rörlig bild, samt processen kring att skriva musik till. En scen ur filmen Jurassic Park från 1993, har använts för att skriva ny filmmusik till, med syftet att undersöka om den nyskrivna musiken kunde framkalla andra känslor än vad originalmusiken gjort. LÄS MER

 4. 4. Blås- och stråkinstrument - Coolt eller töntigt? : en inblick i undervisning i orkesterinstrument för tonåringar

  L3-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazzKungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Jareteg; [2017]
  Nyckelord :blåsinstrument; stråkinstrument; kulturskolor; instrumentval; genre;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att antalet instrumentelever på kulturskolor i Sverige har minskat markant de senaste decennierna (Hübner2002). Den största minskningen förefaller gälla blås- och stråkinstrument. Syftet med denna undersökning är att försöka hitta tänkbara orsaker till den minskade populariteten hos dessa instrument. LÄS MER

 5. 5. Ett smörgåsbord av klanger : En skapandeprocess om att komponera ett instrumentalt verk utan förbestämda ensembler

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :André Törnfeldt; [2017]
  Nyckelord :Komposition; kammarensemble; flexibel instrumentation; kontrapunkt; klangfärg; Bassano;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om min skapandeprocess av en instrumental komposition för en ej preciserad ensemblesättning. Syftet är att utmana mitt kompositionshantverk för att få en djupare förståelse för vad komposition är genom att komponera ett verk utan en förbestämd instrumentsättning. LÄS MER