Sökning: "stråkinstrumentlärare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stråkinstrumentlärare.

  1. 1. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

    Författare :Sofie Haglund; [2022]
    Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

    Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER