Sökning: "stråkteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet stråkteknik.

 1. 1. En pinne eller en stråke... det är frågan? : En intervju- och videoobservationsstudie av fiollärares syn på och arbete med stråkteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma-Teres Tjernström; [2019]
  Nyckelord :bowing technique; social semiotic; video observation; semi structured interview; multimodal interaction; stråkteknik; socialsemiotiskt perspektiv; videoobservation; semistrukturerade intervjuer; multi-modal analys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fiollärares syn på och användning av stråkteknik i sin undervisning. Detta görs med följande forskningsfrågor: Hur representerar fiollärare sin syn på stråkteknik? och Hur designar fiollärare sin undervisning i stråkteknik? Studien är kvalitativ och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika fiollärare på musik- och kulturskolor. LÄS MER

 2. 2. Att spela det som står. Noteringar i musikerna tecken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Leo Lövsén; [2018-07-30]
  Nyckelord :Klassisk musik; Viola; Musikaliska tecken; Musikaliska symboler; Klang; Stråkteknik; Notbild; Musikerns anteckningar;

  Sammanfattning : In the thesis, the author argues what signs in music are used in the classical music field, the problems some of them have, and how to improve them. The thesis also involves creating and trying out new signs, followed by an evaluation if they are worth incorporating in musical practice or not. LÄS MER

 3. 3. Hur ska jag säga det här? : En självstudie i hur en stråkmusiker kan utveckla sin artikulation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Emma-Teres Tjernström; [2017]
  Nyckelord :Stringtechnique; articulation; violin; the design theory perspective; video documentation; logbook; stråkteknik; artikulation; violin; designteoretiskt perspektiv; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur en musiker utvecklar sin artikulation. För att undersöka detta har jag under sex veckors period övat artikulation ungefär tio minuter per dag. LÄS MER

 4. 4. Chaconne : modern stråke vs. barockstråke

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Michelle Barth-Croon; [2016]
  Nyckelord :Johann Sebastian Bach; Chaconne; barockstråke; modern stråke; stråkteknik; stråkföring; Barockmusik; ”A treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing”; ”Interpretation of Early Music”; Francis Xavier Tourtes violinpartita; Leopold Mozart; Robert Donnington;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om min upplevelse av att spela Johann Sebastian Bachs Chaconne med en barockstråke och med en modern stråke. Den handlar också om huruvida detta påverkar mitt val av hur jag väljer att spela stycket på i slutändan. På ett tidstroget sätt eller på ett modernt sätt. LÄS MER

 5. 5. Stråkteknik - med aphäng blir det hjärtat i fiolspelet! : En kvalitativ intervjuundersökning utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Hanna Kull; [2016]
  Nyckelord :Bowing technique; violin; violin teaching; folk music; classical music; cultural psychological perspective; semi-structured interviews; Stråkteknik; fiol; fiolundervisning; folkmusik; klassisk musik; kulturpsykologiskt perspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få insikt i, synliggöra och identifiera synen på stråkteknik och hur den används i fiolundervisning av pedagoger inom den klassiska genren och folkmusikgenren. Studien är av en jämförande karaktär där fokus ligger på eventuella likheter och skillnader mellan lärares synsätt inom de två genrerna. LÄS MER