Sökning: "strålkänsliga organ"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden strålkänsliga organ.

 1. 1. Strålreducerande åtgärder för strålkänsliga organ vid datortomografiundersökning av vuxna patienter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Edvin Larsson; Jonas Kuusinen; [2019]
  Nyckelord :Datortomografi; strålreduktion; strålkänsliga organ; ögon; tyreoidea; bröst; gonader;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Strålningsreducerade åtgärder vid datortomografiundersökningar för vuxna patienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jan Muradi; Ronny Malmberg; [2017]
  Nyckelord :Datortomografi; stråldos; röntgensjuksköterska; åtgärder; strålningseffekter; joniserande strålning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att belysa strålningsreducerande åtgärder vid datortomografiundersökningar för vuxna patienter. DT undersökningar har ökat med 28% mellan 2005 och 2008. Med allt mer DT undersökningar behövs det en säker rutin för att skydda strålkänsliga organ såsom gonader, thyroidea, bröst och ögon. LÄS MER

 3. 3. Effect of bladder volume changes and verification of CTV on CBCT for rectal cancer patients

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medicinsk strålningsfysik, Lund; Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Lina Andersson; [2016]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and purpose: During radiotherapy, rectal cancer patients show inter-fractional internal motion that effects the delivered dose distribution. The purpose of this work is to study I) the inter-fractional bladder volume change, II) the effect of bladder volume change on bowel dose distribution, III) the effect of bladder optimization on the relationship between bladder volume and bowel dose and IV) the possibilities and difficulties of validating the clinical target volume (CTV) using a surrogate on cone-beam computed tomography (CBCT) scans. LÄS MER

 4. 4. Strålskydd för patientens strålkänsliga organ vid CT-undersökningar. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Eriksson; Anila Hadri; [2011-05-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datortomografen (CT) togs i bruk under 1970-talet och är en metod som ger god diagnostiskinformation och används i allt större utsträckning. Under en CT-undersökning avgesjoniserande strålning kontinuerligt vid bildtagning. Joniserande strålning kan ge oönskadehälsoeffekter hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Experimental Radionuclide Therapy Quantitative Pinhole planar and SPECT imaging, aiming for dosimetry based on biokinetic modeling and small animal S-values

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Fredrik Henricsson; [2005]
  Nyckelord :Nukleärmedicin; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : New radionuclide therapies in humans should be preceded by experimental animal therapies, in order to evaluate the efficacy of the new therapy regime. These experimental studies have to be performed with a reliable and accurate quantification system, with properties that have been evaluated and where possible flaws have been corrected for. LÄS MER