Sökning: "strålrelaterade biverkningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden strålrelaterade biverkningar.

 1. 1. Patienters upplevelser av strålrelaterade biverkningar vid behandling av huvud och halscancer-en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Carlsson; Erika Eriksson; [2016]
  Nyckelord :huvud och halscancer; strålrelaterade biverkningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera studier har visat att cancer i huvud- och halsområdet och omvårdnaden runt dessa patienter är komplex och omfattande. De flesta patienter får kvarstående biverkningar långt efter behandlingens slut och känner sig lämnade utan ståd från sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Kan ullfrotté lindra de strålrelaterade hudbiverkningarna vid behandling av bröstcancer?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jennie Bylund; Charlotte Johansson; [2015]
  Nyckelord :strålbehandling; bröstcancer; hudreaktioner; biverkningar;

  Sammanfattning : Syfte. Att jämföra strålrelaterade hudbiverkningar efter behandling av bröstcancer mellan kvinnor som använt en nyutvecklad bh innehållande ullfrotté, och kvinnor som inte använt bhn.Bakgrund. LÄS MER