Sökning: "strömkraft"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet strömkraft.

 1. 1. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER

 2. 2. Salient Pole Motor Inverter Design : with Implementation of Space Vector Modulation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Anders Kronberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The researchers at the Department of Electricity at Uppsala University has recently entered the field of electric motor design, however no real knowledge of motor control of salient pole permanent magnet motors exists in the department. This master thesis is a continuation of a previous bachelor thesis that analyses the theory behind the control and simulating two different control methods. LÄS MER

 3. 3. Utredning av möjligheterna till marin förnybar energi i Öresund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Desirée Grahn; [2011]
  Nyckelord :Marin förnybar energi; OTEC Ocean Thermal Energy Conversion ; vågkraft; marin strömkraft; saltkraft; frikyla; Öresund; temperatur; salthalt; strömhastighet; våghöjd; miljökonsekvensbeskrivning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utreda möjligheterna för Öresundskraft AB att utvinna marin förnyelsebar energi från norra Öresund. Studien genomförs i två delar där Öresunds fysikaliska egenskaper samt marina krafttekniker kartläggs i den första för att sedan analysera den möjliga miljöpåverkan från de alternativen som kan vara intressanta i Öresund. LÄS MER