Sökning: "straff minskning brott"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden straff minskning brott.

 1. 1. Likhet Inför Slagen? - Brottsoffers identitet och våldsverkares straff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Brottsoffer; Likhetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The notion that all are equal before law, and thus are entitled to equal protection by law, is well established in Western society. However, there are still exceptions to this rule. Physically similar acts of violence may be punished differently, depending on the identity of the victim. LÄS MER

 2. 2. Straffet för mord i fokus - Om behovet av förändring och förslaget på en utvidgad straffskala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristin Simonsson; [2009]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här framställningen behandlar straffet för mord så som det ser ut idag samt det förslag på en utvidgad straffskala för mord som Straffnivåutredningen har lagt fram i sitt delbetänkande Straffskalan för mord (SOU 2007:90). Syftet är att utreda huruvida det finns ett behov av förändring och om Straffnivåutredningens förslag i så fall är en lämplig lösning. LÄS MER