Sökning: "straff och våldtäkt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden straff och våldtäkt.

 1. 1. Underlåtenhet att avslöja brott - En möjlighet att kringgå beviskravet för medverkan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Hägerhult; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; underlåtenhet att avslöja brott; failure to reveal a crime; underlåtenhet; omission; medverkan; complicity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 23 kap. 6 § 1 st. BrB stadgas straffansvar för den som underlåter att i tid avslöja ett förestående eller pågående brott. Skyldigheten att avslöja brott gäller vissa utvalda allvarliga brott, som exempelvis mord, mordbrand och våldtäkt. LÄS MER

 2. 2. En "riktig" våldtäkt : En kvantitativ studie om våldtäkt och offerskuld, utanför eller inom äktenskap.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Enqvist; Johanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :våldtäkt; äktenskap; offerskuld;

  Sammanfattning : Att lägga skuld på våldtäktsoffer är ett fenomen som förekommer världen över. Tidigare forskning har visat att olika faktorer som exempelvis offrets kön, beteende eller relationen mellan offer och gärningsman kan kopplas till respondenternas syn på våldtäkt och offerskuld. LÄS MER

 3. 3. Våldtäktsgärningens identitet: En granskning av våldtäktsgärningens konstruktion utifrån föreställningar om genus och ras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Pöllänen; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; våldtäkt; diskursanalys; genus; Critical Race Theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Drawing on the perspective of Critical Legal Studies, the current thesis is questioning the legal method as well as its effects, by looking at the rape provision. The legal construction of rape during court proceedings is analyzed, with the purpose of determining the possibility of unbiased judgements in relation to race and gender. LÄS MER

 4. 4. Innovativ rättsprocess vid våldtäkt (reparativ rättvisa) : En kritik mot den konventionella straffrättsprocessen som den enda rättsliga processen och en diskussion om vägar framåt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Simon Camitz Sarasalo; [2014]
  Nyckelord :våldtäkt; reparativ rättvisa; restorative justice; medling vid våldtäkt; innovative justice; innovativ rätt; konventionell; innovativ rättvisa; konventionell rätt; innovativ rättsprocess; brottsoffer; offers rättsbehov; offer; brottsofferperspektiv;

  Sammanfattning : Arbetet använder sig av en rättspolitisk metod med fokus på rationalitet, empirism och pragmatism. Slutsatsen som dras i arbetet är att det finns ett tomrum mellan lagstiftarens mål bakom sexualbrotten och medlet för uppnå det genom den konventionella straffrättsprocessen. LÄS MER