Sökning: "straffavgift"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet straffavgift.

 1. 1. "Vad fan får jag för pengarna?" – En granskning av bestämmelserna om rättelse på eget initiativ

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Ståhlnacke; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; skattebrott; skattetillägg; självrättelse; självrättelser; rättelse på eget initativ; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A correction on ones own initiative, so called ”own-initiative corrections” means that an individual submit changes to previously submitted information to the Swedish Tax Agency. These corrections mean that the individual will avoid both tax penalties and being charged of taxation fraud. LÄS MER

 2. 2. Prissättning av fas-1 flöden : För start-up inom leveranssektorn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Henrik Eliasson; Felicia Olofsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The master thesis requestor is an IT start-up based in Stockholm that specialises in homedeliveries in the e-commerce industry, and will henceforth be referred to as “TheCompany” due to secrecy considerations. As The Company continues to grow at anincreasingly fast rate, they requested a more systematic strategy to pricing individual pickups. LÄS MER

 3. 3. Revisorns dilemma med revisionsberättelsen : Tala är silver, tiga är guld?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Magnus Isaksson; Karl Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Revisor; revisionsberättelse; ekonomiska; anseende; fängelse; legitimation och straffavgift;

  Sammanfattning : Utfärdar revisorer anmärkningar i revisionsberättelsen ökar risken att klienter går i konkurs, samtidigt ökar även risken för dem att förlora klienter. Revisorerna står inför ett val om de finner grund för en anmärkning. LÄS MER

 4. 4. Internprissättning och tullvärde : Det är bättre att förekomma än att förekommas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Transfer pricing; customs value; prevention; better; than; cure; arm’s length principle; cross-border intercompany transactions; cross-border; intercompany; transactions; intercompany transactions; market value; market; China; USA; Sweden; Swedish; tax authority; pricing; unrelated; adjusted; customs duty; customs; duty; Customs Authorities; intercompany relationship; income tax; methods; taxable income; imported; products; import; price adjustments; transaction price; tax surcharge; tax surcharges; monetary penalties; american precedent; documentation; transfer pricing documentation; future; communication; customs declaration; Tullvärde; internprissättning; globalisering; gränsöverskridande koncerninterna transaktioner; transaktioner; koncernintern; gränsöverskridande; handel; prissättning; multinationella; multinationell; företag; multinationellt företag; armlängdsprincipen; närstående företag; närstående; företag; närstående bolag; bolag; oberoende företag; oberoende; skattemyndigheten; skattemyndighet; internpris; koncern; bolagskoncern; marknadsmässig; marknadsmässiga villkor; inkomstbeskattning; tullavgift; tullavgifter; tullmyndighet; tullmyndigheter; importpris; importpriser; närståenderelation; prissättningsmetod; prissättningsmetoder; transaktion; transaktioner; beskattningsunderlag; prisjustering; prisjusteringar; skattetillägg; straffavgift; straffavgifter; ouppmärksammat problem; dokumentation; bevisbörda; kommunikation; förekomma; förekommas; internprissättningar; OECD; svensk lagstiftning; kinesisk lagstiftning; amerikansk lagstiftning; WTO; GATT; marknadsprismetoden; CUP-metoden; återförsäljningsprismetoden; RPM-metoden; kostnadsplusmetoden; CPM-metoden; nettomarginalmetoden; TNMM-metoden; vinstfördelningsmetoden; PSM-metoden; transaktionsvärde; transaktionsvärdet; identiska varor; liknande varor; försäljningspris; produktionsvärde; rimliga medel; dokumentationskrav; OECD:s riktlinjer; riktlinjer; jämförelse; bevisbörda; Kina; USA; amerikansk; CVA; amerikanska marknaden; svenska marknaden; kinesiska marknaden; förhållandet; mellan; ökad; samverkan; dokumentationspolicy; dokumentationskrav; kostnader; importdeklaration; preliminär; preliminär importdeklaration;

  Sammanfattning : Globaliseringen bidrar till en ökad världshandel och medför även ett växande antal gränsöverskridande koncerninterna transaktioner inom multinationella företag. Prissättningen av transaktioner vilka vidtas mellan närstående företag måste ske i enlighet med armlängdsprincipen som om transaktionerna vidtagits mellan två oberoende företag. LÄS MER

 5. 5. Faskompenseringsutredning vid ett pappers och massabruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Sjödin; [2015]
  Nyckelord :Faskompensering; reaktiv effekt; kondensatorbatterier; ö-drift;

  Sammanfattning : SammanfattningRapporten innehåller en utredning om, hur och på vilket sätt, det är möjligt att minska det reaktiva effektuttaget vid Metsä Boards fabrik i Husum. Detta är inget problem i normalfallet, men om någon av fabrikens tre turbiner på grund av till exempel service inte är i drift så kan det reaktiva effektuttaget bli för stort enligt avtal med elnätsägaren. LÄS MER