Sökning: "strafflindring"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet strafflindring.

 1. 1. Har golare några polare? - Några olika perspektiv på kronvittnets vara eller icke vara i svensk straffrätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Marelius; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar förslaget om att införa ett kronvittnessystem i svensk rätt – dvs. ett system som möjliggör strafflindring för personer som vittnar mot sina medbrottslingar. Förslaget diskuteras i kontexten av den svenska gängbrottsligheten och analysen görs utifrån två olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kronvittnesinstititet : - ett effektivt system mot organiserad brottslighet eller ett hot mot rättssäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emma Wallin; Andrea Moseby; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den organiserade brottsligheten är idag ett växande problem. Brott som hänförs till organisationer har kraftigt ökat under det senaste decenniet och som resulterat i en ökad våldsanvändning runt om i landet, främst inom de socialt utsatta områden. LÄS MER

 3. 3. Kronvittne som strafflindringsgrund - Kan ett kronvittnessystem knäcka den organiserade brottsligheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Weichbrodt; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kronvittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den organiserade brottsligheten ökar i Sverige och skördar fler dödsfall varje år. Brotten är svåra att utreda då de ofta sker gränsöverskridande och med tekniska hjälpmedel. Vissa anser att den brottsbeivrande verksamheten inte har tillräckliga verktyg för att stoppa de grovt kriminella där tystnadskultur råder. LÄS MER

 4. 4. Ett svenskt kronvittnessystem - Ett effektivt brottsbekämpningsmedel eller en processuell genväg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Nordlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; kronvittne; billighetsskäl; strafflindring; criminal law; straffnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flera länder runt om i världen har valt att effektivisera sin brottsbekämpning genom att vidta åtgärder som öppnar upp möjligheter till förhandling mellan brottslingar och brottsbekämpande myndigheter. I Sverige kan rätten använda sig utav strafflindringande omständigheter vid påföljdsbedömningen, omständigheter som i dagligt tal kommit att kallas för billighetsskälen. LÄS MER

 5. 5. Tillämpningen av utredningsmedverkan i narkotikarelaterade mål - En rättsfallsstudie av underrättspraxis med tillhörande förundersökningsprotokoll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josephine Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; utredningsmedverkan; narkotika; påföljdsbestämning; billighetsskäl; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I april 2015 infördes ett nytt billighetsskäl avseende utredningsmedverkan av egen brottslighet i 29 kap. 5 § första stycket brottsbalken. Paragrafen ger uttryck för gärningsmannens personliga förhållanden och att något som har inträffat efter brottet bör kunna beaktas vid straffmätning och påföljdsval i lindrande riktning. LÄS MER