Sökning: "strafflindring"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet strafflindring.

 1. 1. Rättssäkerhet vs. effektivitet - En rättsvetenskaplig studie om det föreslagna kronvittnessystemet och förhållandet mellan effektivitet kontra rättssäkerhet i domstolsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Hugo Fjellström; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; processrätt; straffprocessrätt; kronvittnen; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The following essay investigates the proposed crown witness legislation, by initially describing the applicable law and the concrete law proposal, in order to answer the purpose of the essay. To give the reader a greater understanding of why a crown witness system hasn’t previously been established, the essay describes how mitigation of punishment has been developed in Swedish law, and how crown witnesses have been mentioned in connection to this. LÄS MER

 2. 2. Att gola eller inte gola? Om effekterna av ett kronvittnessystem i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michelle Lemoutzoglou; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; Processrätt en. Criminal procedure ; Kronvittnessystem; Kronvittne; Strafflindring; Tystnadskultur; Kriminella nätverk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The culture of silence in criminal networks creates problems for crime investigations around Sweden. In the absence of witnesses and evidence, many crimes are left unsolved, which is now being changed by streamlining the process and allowing suspects to provide information about each other in exchange for a reduced sentence. LÄS MER

 3. 3. Operation Trojan Shield : Om rättsstridig bevisinhämtning och utrymmet att beakta den omständigheten i strafflindrande riktning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Lindvall; [2022]
  Nyckelord :Trojan Shield; Anom; Fri- och rättigheter; Hemlig dataavläsning; Fri bevisprövning; Strafflindring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Är de barn eller vuxna? – En analys av den avskaffade ungdomsreduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Skoog; [2022]
  Nyckelord :ungdomsreduktion; slopad ungdomsrabatt; unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare har sedan lång tid tillbaka särbehandlats i det svenska påföljdssystemet. Den främsta anledningen till detta är ungas avsaknad av fullständig mognad, erfarenhet och därmed ansvarsförmåga. Särbehandlingen tar sig främst till uttryck i särskilda regler för unga i åldrarna 15–20 år vid påföljdsbestämningen. LÄS MER

 5. 5. Strafflindring vid medverkan till utredning av annans brott – En effektiv metod för brottsbekämpning eller ett hot mot rättssäkerheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Granborg; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; strafflindring; strafflindring vid utredningsmedverkan; kronvittne; kronvittnessystem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The report En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35), which was published on 25 May 2021, proposed that an arrangement which provides a possibility for the court, when sentencing, to take into consideration the fact that the accused has assisted in the investigation of serious criminality committed by another person should be introduced. The proposal strikes a balance between effective law enforcement and rule of law. LÄS MER