Sökning: "straffprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet straffprocess.

 1. 1. En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Ekman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kroppskamera; kroppsburen kamera; bevisupptagning; tidig bevisupptagning; straffprocess; SOU 2017:98; förskjuten straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Interimistisk passivitet - ett tvärsäkert kanske

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Trolle Olsson; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; passivitet; spaningsmetoder; polismetoder; straffprocess; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med interimistisk passivitet menas att Polisen under viss tid skjuter upp ett ingripande mot brottslighet som man i normala fall skulle ha ingripit mot på grund av spaningstaktiska skäl. Metoden kan användas dels när Polisen misstänker att gärningsmannen kommer att begå ett nytt brott, dels när Polisen inte misstänker att gärningsmannen kommer att begå ett nytt brott. LÄS MER

 3. 3. Företagsbot ur ett straffprocessuellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elvira Näs; [2019]
  Nyckelord :Företagsbot; Straffprocess; Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnet på video - om förfarandet med barn som vittne i straffprocessen i relation till barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan år 1990 har Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, varit ett för Sverige internationellt åtagande. I januari 2020 träder barnkonventionen i kraft som lag. Konventionen syftar till att erkänna barnet som enskild individ och barn i grupp som i behov av särskilt skydd. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara anonym, det är frågan - Om gränserna för att använda anonyma vittnesmål och avvägningen mellan den tilltalades och vittnens rättigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Landström; [2019]
  Nyckelord :Anonyma vittnen; EKMR; rättssäkerhet; rättegångsbalken; straffprocess;

  Sammanfattning : .... LÄS MER