Sökning: "straffprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet straffprocess.

 1. 1. Anonyma vittnen : En rättighetsfråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helen Lenander; [2022]
  Nyckelord :anonyma vittnen; processrätt; straffprocess; rätten till en rättvis rättegång;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om sanningen ska fram - bevisprövningen av bevismedel med oklart ursprung

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ruben Degerman; [2021]
  Nyckelord :Civilprocess; Straffprocess; Civil and criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the evaluation of evidence material of unclear origin in Swedish law. "Unclear origin" refers to that for various reasons it is not possible to account for where the evidence comes from, how it was obtained or that there is some other ambiguity about the circumstances for obtaining the evidence. LÄS MER

 3. 3. En samhällsnyttig straffprocess? - De straffprocessuella funktionernas genomslagskraft som en funktion av beviskravet för fällande dom i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Olsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; allmän rättslära; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen syftar till att utreda hur mycket genomslagskraft straffprocessens olika funktioner får givet ett visst beviskrav. En modern syn på straffprocessen är det s.k. differentierade funktionstänkandet där funktionerna har olika stort genomslag i olika stadier av straffprocessen. LÄS MER

 4. 4. Skälig ersättning - Rätten till ersättning för rättegångskostnader i skatte- och straffprocessen i teori och praktik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tova Andersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Skälig ersättning; Rättegångskostnader; Access to justice; Skatteprocess; Straffprocess;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar rätten till ersättning för rättegångskostnader i skatte- och straffprocessen i teori och praktik. Detta görs genom en studie av gällande rätt i sedvanlig respektive faktisk mening, huvudsakligen genom en undersökning av empiriskt material bestående av underrättsavgöranden i de två måltyperna under tidsperioderna sedan de senaste vägledande prejudikaten från HFD respektive HD. LÄS MER

 5. 5. Målsägande- och vittnesförhör med barn under en straffprocess. Vem bestämmer    egentligen över vad? – en utvärdering av beslutanderätten utifrån ett barnperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Larsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; barnförhör; straffprocess; barnstraffrätt; barnperspektiv; barnkonventionen; barnets bästa; barns rätt att höras; förundersökning; vittnesmål; målsägandeförhör; vittnesförhör; vittnesplikt; huvudförhandling; videoförhör; vittnesattest; tvångsmedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER