Sökning: "straffprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet straffprocess.

 1. 1. Företagsbot ur ett straffprocessuellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elvira Näs; [2019]
  Nyckelord :Företagsbot; Straffprocess; Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barnets berättelse i olika processer - En jämförelse av bevisvärderingen av barnets berättelse i mål om våldtäkt mot barn respektive i mål gällande omhändertagande enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jelena Savic; [2018]
  Nyckelord :Bevisvärdering; barnets berättelse; straffprocess; förvaltningsprocess; rättspsykologi; värdering av muntlig utsaga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om det förekommer skillnader i bevisvärderingen av barnets berättelse i mål som rör våldtäkt mot barn respektive omhändertagande enligt LVU. När barn far illa aktualiseras parallella utredningsprocesser, vilket medför en nödvändig samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende. LÄS MER

 3. 3. Avgörande av brottmål i den tilltalades utevaro – sett utifrån bl.a. en redogörelse av straffprocessens funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; tilltalad; utevarohandläggning; straffprocess; funktioner; rättssäkerhet; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för gällande rätt kring utevarohandläggning i brottmål samt närmare belysa den problematik som kan uppkomma vid handläggningen. Detta sker med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. LÄS MER

 4. 4. Sport och straff – En analys av samspelet mellan idrottslig och rättslig bestraffning av samma gärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; civilrätt; associationsrätt; avtalsrätt; idrottsjuridik; idrott; criminal law; criminal procedure; private law; sports law; sports; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The sports movement and its system are special. The movement enjoys a strong autonomy relative to the rest of society and it is more similar to public legal systems than other non-state systems in regard to the extent of its rules. LÄS MER

 5. 5. Till tryckfrihetens försvar - Om tryckfrihetsjuryns plats i det svenska rättssamhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Norrgård; [2017]
  Nyckelord :Tryckfrihetsprocess; Tryckfrihet; Processrätt; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tryckfrihetsjuryn, instiftad 1815, är en något speciell företeelse i det svenska rättssamhället. Till skillnad från många andra länder, där juryn är en grundpelare i straffprocess, så är den svenska tryckfrihetsjuryn den enda juryn av något slag i Sverige. LÄS MER