Sökning: "straffrabatt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet straffrabatt.

 1. 1. Straffrabatt för unga myndiga -En idèanalys om debatten kring straffrabatten för unga myndiga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emanuel Hallberg Wotango; [2020]
  Nyckelord :Penalty system; Youth discount; Proportionality; Justice; General prevention; Individual prevention;

  Sammanfattning : The Swedish penalty system has created a fierce and lively debate during the past years. Thisdebate originates mostly from the youth discount that offenders between the age of 18 and 20can make use of. There is a clear division between the argumentative sides when it comes tothis particular debate. LÄS MER

 2. 2. DEN SOM ÄR VUXEN OCH BEGÅR ETT BROTT SKA OCKSÅ BEHANDLAS SOM VUXEN AV RÄTTSVÄSENDET- ELLER? : En argumentationsanalys av Moderaternas motion att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Andersson; Violina Eishow; [2020]
  Nyckelord :Penalty reduction; young offenders; Moderate party; proposal; probative value.; Straffrabatt; unga lagöverträdare; Moderaterna; motion; beviskraft.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera Moderaternas argument till att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare. Studien utgick från en kvalitativ metod och använde en argumentationsanalys för att besvara syftet. Moderaternas motion är en offentlig handling och användes som urval. LÄS MER

 3. 3. Låt ligisterna skaka galler – En kritisk granskning av påföljdssystemets           utformning vid hantering av ungdomsbrottslighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Celine Arcangioli; [2020]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; straffrabatt; påföljdsutredning; granskning; förorter; gängkriminalitet; barnkonventionen; stämplingsteori; barnrätt; straffideologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hårda bud på högre straffbud – En komparativ studie av de nordiska ländernas syn på unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannah Horndahl Vilör; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; criminal law; comparative law; straffrabatt; unga lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att straffa eller att inte straffa unga lagöverträdare och i vilken utsträckning; det är den pågående debatten i Sverige idag. Mer specifikt, huruvida man ska lagföra 18-21 åringar som vuxna snarare än ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Hur hårt ska ungdomar straffas? - En straffteoretisk analys av förslaget att avskaffa ungdomsreduktionen för myndiga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Arrhén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; ungdomsreduktion; straffrabatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas i svensk rätt fram till 21 års ålder genom att deras ungdom beaktas i mildrande riktning vid straffmätningen och påföljdsbedömningen. Särbehandlingen kallas ibland ungdomsreduktionen. LÄS MER