Sökning: "straffreduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet straffreduktion.

 1. 1. Brottsligheten tar inte sommarlov. En kvalitativ undersökning om straffreduktion och ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; Rebecca Håkansson; [2020-05-26]
  Nyckelord :straffreduktion; unga lagöverträdare; kriminalpolitik; ungdomskriminalitet; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagspartier har länge diskuterat den nu befintliga straffreduktionen. Debatten kännetecknas av en ambivalens där partierna inte kunnat enas om ett gemensamt beslut. Ambivalensen kring debatten utgjorde därmed huvudfokus i vår undersökning. LÄS MER

 2. 2. De är ju bara barn – eller? - Om ungdomsrabatten för unga vuxna lagöverträdare i ljuset av principerna om proportionalitet och rättvisa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; ungdomsrabatt; straffreduktion; unga lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ungdomsrabattens slopande för lagöverträdare i åldern 18–20 år har debatterats sedan en lång tid tillbaka. Förespråkare för ett slopande av rabatten menar att detta krävs för att komma till rätta med det grova våldet samt den växande gängkriminaliteten. LÄS MER

 3. 3. Plea bargain i Tyskland och Italien - En granskning utifrån grundläggande principer inom svensk straffprocessrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Tucker; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; Plea bargaining; plea bargain; uppgörelser i straffprocessen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Plea bargaining can briefly be described as the possibility for the defendant to confess to one of several charges or to a less serious charge, in return for the prosecution dismissing other charges. This is commonly referred to as charge bargaining unlike sentence bargaining where, in exchange for the defendant confessing, the prosecution agrees to a lenient sentence and requests that it be imposed by the court. LÄS MER

 4. 4. Psykisk störning som förmildrande omständighet - Tillämpningen av 29 kap. 3 § 1 st. 2p.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Nilsson; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; Psykisk störning; förmildrande omständigheter; rättsfallsundersökning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda hur och när bestämmelsen om psykisk störning som förmildrande omständighet – 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB – tillämpas. LÄS MER

 5. 5. Straffskärpning vid återfall vs. straffreduktion vid flerfaldig brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maja Cronhamre; [2010]
  Nyckelord :straffskärpning; återfall; straffreduktion; flerfaldig brottslighet; påföljdsbestämning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER