Sökning: "straffskärpningsregel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet straffskärpningsregel.

 1. 1. Barn som bevittnat våld i nära relation - brottsoffer, men inte målsägande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Larsson; [2015]
  Nyckelord :Bevittnat; våld; barn; målsägandestatus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har inte barn som bevittnat våld i nära relation målsägandestatus, d.v.s. straffrättslig status som brottsoffer, något som kritiserats av FN:s barnkommitté. LÄS MER

 2. 2. Hatbrott och rättens konstruktioner av ras : En diskursanalys av tillämpningen av BrB 29:2 p. 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :hatbrott; social konstruktion; ras; diskursanalys; straffskärpningsregel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hatbrottets vara eller icke vara i svensk rätt: en rättssociologisk inblick i förhållandet mellan samhälle och rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sara Johansson; [2014]
  Nyckelord :straffskärpningsregel; social skiktning; intersektionalitet; hatbrott; maktordningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens huvudsakliga syfte är att rättssociologiskt belysa hatbrottets plats i rätten, samhället och relationen däremellan. För att undersöka detta formulerades tre forskningsfrågor. 1. I vilken omfattning hanterades hatbrott i Svenska domstol under 2013 samt januari- juni 2014? 2. LÄS MER

 4. 4. Hatbrott och heteronormativitet - En granskning av homo- och bifobiska motiv i straffvärdebedömningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Ivarsson; [2013]
  Nyckelord :homofobi; heteronormativitet; queerteori; hatbrott; straffskärpningsregel; försvårande omständighet; straffrätt; straffvärde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fjärdedel av de homosexuella, bisexuella och transpersoner som deltagit i en stor undersökning år 2013 hade blivit utsatta för hot och våld. Personerna utsätts bland annat för att de inte tillhör normen. Enligt straffskärpningsregeln i 29 kap. 2 § 7 p. LÄS MER