Sökning: "strainteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet strainteorin.

 1. 1. Det moderna polisväsendets framväxt : Exemplet Boden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Lovisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Boden; Brottsprevention; Förebyggande åtgärder; Industrialisering; Svensk brottshistoria;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag analyserat hur den svenska polisen har byggts upp under industrialiseringen av landet- ca 1850–1930 - och fram till 1965.Under den historiska processen har samhällsstrukturerna i hög grad förändrats, och så har också synen på brott och straff. LÄS MER

 2. 2. Internets intåg i stugorna - anledningen till ett ökat bedrägligt beteende? : En studie om internettillgången och internetanvändandets inverkan på antalet anmälda bedrägerier i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Lindvall; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar främst bedrägeribrott och om denna brottslighet ökat till följd av att tillgången till internet och att internetanvändandet ökat i samhället. Syftet med denna studie är att ge en bild och förståelse av hur ett ökat internetanvändande kan påverka ett bedrägligt beteende, det vill säga om ett ökat internetanvändande eller tillgången till internet påverkar hur antalet bedrägeribrott förändras. LÄS MER

 3. 3. Anabola androgena steroider i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Anabola androgena steroider; bieffekter; kriminella användare; unga användare; träningssammanhang; utbredning;

  Sammanfattning : Anabola androgena steroider (AAS) är en substans som påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Såväl innehav som bruk av AAS är brottsligt. Preparatet ger flertalet bieffekter som förutom brukaren även skadar andra individer och samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. ”Man måste själv bränna sig på plattan för att lära sig att den är varm”- En kvalitativ studie om före detta gängmedlemmars egna upplevelser av kriminella gäng och organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hala Douglah; Evelina Sundesjö; [2011-05-25]
  Nyckelord :Kriminella gäng; organiserad brottslighet; gängkriminalitet; före detta gängmedlem; ingång; avhopp;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarDenna studie syftar till att belysa kriminella gäng och organiserad brottslighet ur ett inifrånperspektiv. För att nå ett sådant perspektiv har intervjuer med före detta medlemmar från kriminella gäng genomförts. LÄS MER

 5. 5. ”Känner man nån som känner nån så…” - en kvalitativ studie om rekrytering till kriminella gäng.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Minna Jokinen; Josefin Rejgård; [2010-08-11]
  Nyckelord :Rekrytering; Nyrekrytering; Gäng; Kriminella gäng;

  Sammanfattning : Kvalitativ studieDenna C-uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka rekrytering till kriminella gäng. Undersökningen har genomförts i form av kvalitativa intervjuer med fyra personer som själva har kunskap om och erfarenhet av kriminella gäng. LÄS MER