Sökning: "strand"

Visar resultat 1 - 5 av 654 uppsatser innehållade ordet strand.

 1. 1. Can Psychological Priming Affect Self-Rated Product Desirability? Preregistered Experimental Evidence from 1274 Individuals

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Shahin Eidinejad; [2023]
  Nyckelord :Preferences; Priming; Reliability;

  Sammanfattning : Conventional economic theory often assumes that preferences are exogenously fixed and remain constant over time. A growing literature is trying to relax this assumption by endogenizing preferences and shedding light on how they are determined and potentially affected by external factors such as culture, environment, or identity. LÄS MER

 2. 2. "Allt mindre du, alltmer någon annan." : Upplevelser av att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Jönsson; Aureliana Strand; [2023]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; familjecentrerad omvårdnad; kvalitativ metod; närstående; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen kallas även för "anhörigas sjukdom". Närstående utgör en viktig del av vården av en person med Alzheimers sjukdom. För att kunna hantera rollen som närstående och uppleva ett välmående behöver även närstående information och stöd från sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Espinosa; [2023]
  Nyckelord :trafikinfrastruktur; grönyta; flodnära utveckling; rekreation; stadsutveckling; kulturell hållbarhet; friyta;

  Sammanfattning : I denna uppsats har flodnära platsers utvecklingspotential för rekreationsvärde undersökts för att få en större förståelse för flodens roll i staden, hur projekt som främjar rekreation kan se ut och vilka rekreationsvärden som ingår, och hur erfarenheter från internationella projekt och vägledande dokument skulle kunna appliceras i en svensk kontext med en tillämpning i Göteborg. Syftet med uppsatsen är att ge ett underlag som planerare kan använda sig av när de undersöker olika möjligheter i städer som har en låg andel parkmiljöer, men som har tillgång till flodnära mark med potential att utvecklas till urbana parker. LÄS MER

 4. 4. Audibility & Preference of DA Overload Associated with True Peak : Investigation of claims made against overload prevention

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Musik, medier och teater

  Författare :Mattias Strand; [2023]
  Nyckelord :true peak; mastering; inter-sample; intersample; peaks; peaking; overload; digital to analog; da; loudness; clipping; truncation; square wave;

  Sammanfattning : The conversion of audio from the digital to analog domain has the potential to result in distortion due to converter overload. This occurs because some peaks in the signal cannot be defined digitally and only become problematic during the conversion into the analog domain, exceeding the level that can be represented by the converter, causing it to overload. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av gasproduktion i returfiber : En studie för att utvärdera alternativ för att inhibera gasproduktionen inom pappersmassaindustrin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Viktor Forsmark; [2023]
  Nyckelord :Tannins; Lactobacillus; Pulp production; biocide; gas inhibition;

  Sammanfattning : In the pulp production industry one potential problem is the production of gas from microbial activity in the storage tank. If left unchecked such gas production can in extreme cases lead to an explosion. To prevent any such event the current method of maintaining microbial activity in pulp plants is to use hazardous biocides. LÄS MER