Sökning: "strandskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet strandskydd.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. Lagstiftning och tillstånd vid ändrat användningsområde av komplementbyggnader : En fråga om avstyckning, bygglov och strandskyddsdispens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ida Eliasson; Frida Tongring; [2021]
  Nyckelord :avstyckning; bygglov; komplementbyggnad; ändrad användning; strandskydd;

  Sammanfattning : I Sverige finns inget krav på bygglov vid uppförande av en komplementbyggnad på fastighet med en- och tvåfamiljshus. Det förekommer många lagar och lagrum där komplementbyggnader omskrivs, men att tillämpa dessa i verkligheten anses till viss del vara svårare. LÄS MER

 3. 3. LIS-områden som ett verktyg för landsbygdsutveckling : En fallstudie om två kommuners erfarenheter av bostadsutveckling i strandnära lägen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Erika Kindvall; Julia Sandqvist Wedin; [2021]
  Nyckelord :Rural development; LIS; coastal protection; attractive housing; Landsbygdsutveckling; LIS; strandskydd; attraktiva boendemiljöer;

  Sammanfattning : More people are drawn towards cities for better opportunities of work and studies. This makes it difficult for Swedish rural municipalities to attract and retain residents. LÄS MER

 4. 4. Fysisk planering för ökat vattenbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Linnea Åsberg; [2021]
  Nyckelord :Vattenbruk; fysisk planering; översiktsplan; vattenplanering; vattenanvändning; markanvändning; livsmedelsstrategin; allmänt intresse; strandskydd; fiskodling; musselodling; algodling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska vattenbruket är en liten näring men som har potential till att utvecklas till en allt större och långsiktigt hållbar näring. Vattenbruket har under de senaste åren fått ett ökat politiskt intresse och är idag en del av Sveriges livsmedelsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen : Utveckling av LIS-områden i Dalarnas län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Simon Dahlvik; Jesper Grönlund; [2021]
  Nyckelord :Shore protection laws; rural development in shore sites; LIS; Swedish countryside; geographical information systems; Strandskydd; landsbygdsutveckling i strandnära lägen; LIS; landsbygd; geografiska informationssystem;

  Sammanfattning : Strandskyddet upprättades för att trygga tillgången till strandområden för allmänheten och för att skydda djur- och växtliv från exploatering. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) togs fram för att inom ramen av översiktsplanering ge kommuner möjlighet till utveckling av landsbygden. LÄS MER