Sökning: "strandtomt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet strandtomt.

 1. 1. Analysis of the Temporal Variability of Positive Degree Day Factors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Hanna Rönnberg; [2016]
  Nyckelord :Positive Degree Day Surface Mass Balance; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The surface mass balance determines the growth or decay of an ice sheet, by taking the difference between accumulation and ablation. In this thesis snow and ice ablation is related to 2m-temperature through the positive degree day method. LÄS MER

 2. 2. Norrlands Hawaii : ett exotiskt gestaltningsförslag för en badplats i Västernorrland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Hammarberg Eliasson; [2015]
  Nyckelord :gestaltning; gestaltningsförslag; Norrland; trädgårdsdesign; strandtomt; exotiskt;

  Sammanfattning : Utanför den norrländska staden Sundsvall ligger Alnö, som på sin södra del berikats med många vackra badstränder. Ön är mycket populär sommartid, då många byter ut lägenheterna i staden mot sommarstugan på Alnö. LÄS MER

 3. 3. Design och förädling av en liten och kustnära trädgård

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annelie Thell; [2006]
  Nyckelord :kustnära; trädgård; kustvegetation; kustklimat; växter; lägesanpassad; strandtomt;

  Sammanfattning : A small garden exposed to a harsh coastal climate can be difficult to design. Limitations in space and in plant varieties increase the needs of an in-depth knowledge to achieve wanted goals. LÄS MER