Sökning: "strangles"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet strangles.

 1. 1. Smittskydd och vaccinationsrutiner inom hästuppfödning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Faring; [2019]
  Nyckelord :smittskydd; vaccination; hästinfluensa; kvarka; EHV-I; EHV-3; EVA; CEM; hästavel;

  Sammanfattning : Hästsport och hästhållning är populärt i Sverige och på grund av det stora intresset har transporter, försäljning och hästevenemang såsom tävlingar och utställningar ökat. Även hästaveln har gjort framsteg, inte minst med användandet av artificiell inseminering som gör många hingstar tillgängliga för semin i flertalet länder. LÄS MER

 2. 2. Does antibiotic treatment in horses with strangles affect the development of S. equi ssp. equi specific antibodies?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Storm; [2018]
  Nyckelord :strangles; S. equi subsp.; equi; antibiotics; immunity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Användbarheten av inflammationsmarkören SAA som komplement vid kvarkadiagnostik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Kvarka; Serum Amyloid A; subklinisk smittbärare;

  Sammanfattning : Kvarka är en global bakteriell övre luftvägsinfektionssjukdom hos häst orsakad av bakterien Streptococcus equi (S. equi). Sjukdomen i sig är sällan livshotande för de hästar som drabbas men innebär ett lidande för djuren och den orsakar ofta stor skada. LÄS MER

 4. 4. Överlevnad av Streptococcus equi subspecies equi på olika material i hästens omgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mikaela Andreasson; [2018]
  Nyckelord :Kvarka; S. equi; stall; bremsar; vattenhinkar;

  Sammanfattning : Strangles, caused by the bacteria Streptococcus equi subspecies equi (S. equi) is the most commonly diagnosed infectious disease in horses worldwide. Infection by S. equi in the upper respiratory tract results in fever, nasal discharge and enlarged lymph nodes that can contain abscesses. LÄS MER

 5. 5. Streptococcus equi subsp. equi : en jämförelse av provtagnings- och analysmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Streptococcus equi subsp. equi; kvarka; PCR; bakteriell odling; ELISA; diagnostiering;

  Sammanfattning : Kvarka är en allvarlig, smittsam mukopurulent luftvägssjukdom som orsakas av bakterien Streptococcus equi subsp. equi. För att förhindra smittspridning är det viktigt att snabbt identifiera eventuellt smittade hästar. Denna litteraturstudie fokuserar på vilka provtagnings- och analysmetoder som är att föredra vid misstanke om kvarka. LÄS MER