Sökning: "strategi digital marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden strategi digital marknadsföring.

 1. 1. Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Michelsen; Alice Beckman; Julia Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Köpprocessen; Digitalisering; Högengagemangsprodukt; Premiumbil; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alice Beckman, Clara Michélsen, Julia Torstensson Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Inbound Marketing, Köpprocessen, Digitalisering, Högengagemangsprodukt, Premiumbil Syfte: Syftet med studien är att, med anledning av ett förändrat medielandskap, utvärdera Inbound Marketing som digital marknadsföringsstrategi vid premiumbilköp som högengagemangsprodukt. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Content marketing : En kvalitativ studie om svenska företags utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrej Mionic; Sandra Ringgaard; [2018]
  Nyckelord :Content marketing; Content marketing strategy; Content marketing social media; Content marketing; Content marketing-strategi; Content marketing sociala medier;

  Sammanfattning : Svenska företags intresse för att använda sig av content marketing har ökat, då idén att skapa mervärde för konsumenter med utbildande och värdefullt innehåll ligger rätt i tiden. Företag har insett att traditionell marknadsföring med ett ensidigt fokus på produkt eller tjänst inte längre övertygar dagens uppdaterade och kritiska konsumenter i ett digitaliserat samhälle. LÄS MER

 3. 3. Vad är meningen med rummet?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Maia Lidbeck; Josefine Neckmar; [2018]
  Nyckelord :Spatial context; E-commerce; Retailing; E-tail; Shopping motivation;

  Sammanfattning : Digitalisation has made it possible for retailers to create e-commerce businesses to complement physical stores. The widespread accessibility of digital platforms allows consumers to utilise e-commerce to shop online at any time or place. LÄS MER

 4. 4. Förnuft eller Magkänsla? - En fallstudie om hur kognitiva och affektiva stimuli i annonstexter driver försäljning på Facebook

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Julia Avelin; Anton Villberg; [2018]
  Nyckelord :Copywriting; Decision making; Cognitive; Affective; Sales driven marketing;

  Sammanfattning : The context of digital advertising has made it simpler to measure investments in marketing activities online, in terms of sales conversion. This has induced an increased adoption of a sales-driven marketing approach. LÄS MER

 5. 5. Om SEO är så bra, så varför inte? : En kvalitativ studie om sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jasmine Petersson; Emelie Rasmusson Andersson; [2018]
  Nyckelord :Search engine optimization; diffusion of innovation; customers search behavior; presence on the internet; barriers; one-person- and microenterprises; growth; Sökmotoroptimering; adoption av nya innovationer; kundernas sökbeteende; internetnärvaro; hinder; enmans- och mikroföretag; tillväxt;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt enmans- och mikroföretag tar till sig sökmotoroptimering. Detta för att bättre förstå vilka hinder företag upplever med att ta till sig sökmotoroptimering, så att kunskap om hur företag skulle kunna ta sig förbi identifierade hinder genereras.  1. LÄS MER