Sökning: "strategi digital marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden strategi digital marknadsföring.

 1. 1. Interaktivitet & Engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Guve Samaras; Laura Stefanovic; Henric Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Customer Engagement; Interaktion; Content; Digital network.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Interactivity & Engagement - Can Inbound marketing be applied to build customer engagement? Seminar date: 2019-01-17 Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level Author: Felix Guve Samaras, Laura Stefanovic and Henric Karlsson Key words: Inbound Marketing, Customer Engagement, Interaktion, Content, Digital network. Purpose: To study how implementing inbound marketing can affect customer engagement. LÄS MER

 2. 2. Kampen om de stora pengarna : En kvalitativ studie om de svenska spelbolagens konkurrenskraft på den föränderliga spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anders Larsson; Linus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Marketing; marketing strategies; digital marketing; gambling-companies; gambling-company concerns; gaming market; betting; internet casino; brand; Marknadsföring; marknadsföringsstrategier; digital marknadsföring; spelbolag; spelbolagskoncerner; spelmarknaden; betting; internetcasino; varumärke;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to map how Swedish gaming companies and their gaming companies work to be competitive in a market characterized by high competition, and which are also facing a change in law. Method: This study has been based on a qualitative approach in the form of four interviews, two of which have been semi-structured personal interviews and two mail interviews. LÄS MER

 3. 3. Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Michelsen; Alice Beckman; Julia Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Köpprocessen; Digitalisering; Högengagemangsprodukt; Premiumbil; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alice Beckman, Clara Michélsen, Julia Torstensson Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Inbound Marketing, Köpprocessen, Digitalisering, Högengagemangsprodukt, Premiumbil Syfte: Syftet med studien är att, med anledning av ett förändrat medielandskap, utvärdera Inbound Marketing som digital marknadsföringsstrategi vid premiumbilköp som högengagemangsprodukt. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Content marketing : En kvalitativ studie om svenska företags utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrej Mionic; Sandra Ringgaard; [2018]
  Nyckelord :Content marketing; Content marketing strategy; Content marketing social media; Content marketing; Content marketing-strategi; Content marketing sociala medier;

  Sammanfattning : Svenska företags intresse för att använda sig av content marketing har ökat, då idén att skapa mervärde för konsumenter med utbildande och värdefullt innehåll ligger rätt i tiden. Företag har insett att traditionell marknadsföring med ett ensidigt fokus på produkt eller tjänst inte längre övertygar dagens uppdaterade och kritiska konsumenter i ett digitaliserat samhälle. LÄS MER

 5. 5. Vad är meningen med rummet?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Maia Lidbeck; Josefine Neckmar; [2018]
  Nyckelord :Spatial context; E-commerce; Retailing; E-tail; Shopping motivation;

  Sammanfattning : Digitalisation has made it possible for retailers to create e-commerce businesses to complement physical stores. The widespread accessibility of digital platforms allows consumers to utilise e-commerce to shop online at any time or place. LÄS MER