Sökning: "strategi i en kris"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden strategi i en kris.

 1. 1. En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gidlund; Alfred Mikaelsson Pfeil; [2022-02-15]
  Nyckelord :strategi; strategisk flexibilitet; strategi i en kris; Covid-19; förändring;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en slitstark organisation : En fallstudie om gymnasieskolors organisationsförändringar under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mathilde Stavehaug; Emelie Rohnström; Linnéa Rohnström; [2022]
  Nyckelord :Organisationsförändring; pandemi; kris; utbildning;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: Vilka strategier används inom utbildningssektorn under Covid-19 pandemin?Vilka organisationsförändringar tar utbildningssektorn med sig efter Covid-19 pandemin för att förbereda sig bättre för framtida krissituationer och därav skapa en lärande organisation? Syfte: Syftet är att undersöka vilka strategier organisationer inom utbildningssektorn har använt under Covid-19 pandemin samt vilka strategier som de tar med sig efter pandemin för att skapa en mer förberedd organisation. Metod: Kvalitativ undersökningsmetod, sju intervjuer, tematisk analys Slutsats: De strategier som framkommit som mest centrala är de som involverat människan i förändringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Krisen blev en dödsdom för PPM-jätten, vilka lärdomar kan dras av fallet Allra?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Hedin; Sebastian Lennartsson; Jesper Börnesjö; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Kriskommunikation; Allra; Situational Crisis Communication Theory; PPM-systemet; Image Repair Theory; Responsstrategi; Alexander Ernstberger; Pensionsmyndigheten; Premiepension; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Krisen blev en dödsdom för PPM-jätten, vilka lärdomar kan dras av fallet Allra? Forskningsfråga: Hur kommunicerar Allra externt i samband krisen och hur förändras kommunikationen över tid i samband med att krisen eskalerar samt vilka kritiska faktorer i Allras kriskommunikation leder till misslyckande. Syfte: Studiens syfte är att definiera hur Allra kommunicerat under krisens gång samt undersöka vilka kritiska faktorer som leder till misslyckad kriskommunikation. LÄS MER

 4. 4. "Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!" : En retorisk analys av Paolo Robertos kriskommunikation efter Insats torsk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Löfstedt; Maja Windell; [2022]
  Nyckelord :crisis communication; image repair theory; rhetoric; qualitative text analysis; Paolo Roberto; crisis of confidence; social media; sex scandal; kriskommunikation; image repair theory; retorik; kvalitativ textanalys; Paolo Roberto; förtroendekris; sociala medier; sexskandal;

  Sammanfattning : Studien “Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!” ämnar analysera TV-profilen och entreprenören Paolo Robertos kriskommunikation i samband med den förtroendekris som uppstod när han greps för sexköp i polisoperationen Insats torsk våren 2020. Syftet med studien är att undersöka hur en offentlig svensk person hanterar och kommunicerar en kris som drabbar det personliga varumärket och personens image. LÄS MER

 5. 5. Stochastic Goal Programming of Supply Chain under Disruption

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Chinmayi Desai; [2022]
  Nyckelord :Stochastic goal programming; COVID; supply disruption; supply chain resilience; China plus one; Stokastisk målprogrammering; COVID; försörjningsavbrott; motståndskraftig leveranskedja;

  Sammanfattning : The spread of COVID-19 pandemic in the world and the importance of controlling it in all regions have made managing this crisis a great challenge for all countries. The devastating effect on global automotive supply chains due to the disruptions has resulted in losses and shut down of production facilities owing to government restrictions due to the spread of infections leading to supply breakdown across all tiers of supply chain. LÄS MER