Sökning: "strategi modell"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden strategi modell.

 1. 1. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas konsumenter av kulturell marknadsföring? : En kvalitativ studie om relationen mellan varumärkesimage och företags engagemang i sociala frågor och nya sociala rörelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Fredriksson; Joanna Lundström; [2022]
  Nyckelord :Kulturell Marknadsföring; Varumärkesimage; Varumärkesidentifiering; Nya Sociala Rörelser; Sociala Frågor; Kulturell Kontext;

  Sammanfattning : I samtidens samhälle uppmärksammas sociala orättvisor bland annat genom att sociala rörelser sprids globalt och engagerar människor som kan identifiera sig i rörelsens budskap. Att engagera sig har även börjat sprida sig till företag och konsumenter kan identifiera vilka sociala frågor eller värderingar som står bakom ett varumärke. LÄS MER

 3. 3. Kemiundervisning ur ett relevant perspektiv i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Khalid Darmal; [2022]
  Nyckelord :Kunskapsemfaser; Relevans; Vision;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka kemilärares uppfattning om vad som är en relevant kemiundervisning samt hur de arbetar för att göra kemiämnet relevant för sina elever på högstadiet. Studien är baserad på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien används Stuckeys et. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en infrastruktur för ständiga förbättringar : En fallstudie hos ett snabbväxande företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Eleonore Höddelius; Olivia Nordström; [2022]
  Nyckelord :Ständiga förbättringar; Infrastruktur;

  Sammanfattning : The concept of continuous improvement has a critical part in quality development. Even though there is a greater understanding of the importance of working with continuous improvements, the concept is often perceived as problematic to implement and to work with in the long term. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga styrelseledamöter och företagens finansiella lönsamhet : En paneldataanalys om effekten av kvinnor i styrelser på svenska Large Cap bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kristina Björling; Fredrika Norberg; [2022]
  Nyckelord :Könsfördelning; Kvinnliga styrelseledamöter; Finansiell lönsamhet; Bolagsstyrning; Styrelsesammansättningar; Agentteorin; Resursberoende teorin; Kritiska massanteorin;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har könsfördelning i styrelser varit omdiskuterat och blivit en allt viktigare fråga för att nå en hållbar utveckling i samhället. Vägen mot mer könsbalanserade styrelser har därmed implementerats via två olika initiativ i Europa för att fler kvinnor ska tillträda styrelserummet. LÄS MER