Sökning: "strategi och styrsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden strategi och styrsystem.

 1. 1. Styra för att motivera : En fallstudie på PostNord

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victoria Fagerlund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Levers of control; Tvåfaktorsteorin; Ekonomistyrning; Motivation Engagemang.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många chefer upplever svårigheter i att motivera sina medarbetare. Detta framkommer framförallt i större organisationer eftersom de behöver ta hänsyn till flera individer med olika behovssystem som behöver tillfredsställas för att de ska känna sig engagerade och motiverade. LÄS MER

 2. 2. Styrningens roll vid en strategiförändring : - från eftermarknad till att inkludera serieproduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :change; strategy; management control; control system; strategy change; contingency theory; strategic changes; strategy change; automotive industry; aftermarket; spare-parts; serial production; new car manufacturing; förändring; strategi; styrning; styrsystem; strategiförändring; kontrollsystem; contingency teori; strategiska förändringar; strategibyte; bilindustri; eftermarknad; serieproduktion;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bilindustrin står i dagsläget mitt i en omstrukturering av marknaden, där ansvar för produktion av detaljer förflyttas från biltillverkarna till underleverantörerna. Med denna omstrukturering följer högre krav på kvalitetsnivå och kostnadspress som underleverantörerna måste förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Risk Mitigation for Human-Robot Collaboration Using Artificial Intelligence

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmad Istar Terra; [2019]
  Nyckelord :human-robot collaboration; safety analysis; risk mitigation; fuzzy logic system; reinforcement learning; and computation architecture.; människa-robotinteraktion; säkerhetsanalys; riskreducering; fuzzy logicsystem; förstärkningslärande; och beräkningsarkitektur.;

  Sammanfattning : In human-robot collaborative (HRC) scenarios where humans and robots work together sharing the same workspace, there is a risk of potential hazard that may occur. In this work, an AI-based risk analysis solution has been developed to identify any condition that may harm a robot and its environment. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhetsintegrering genom målstyrning inom kommunal verksamhet : En fallstudie på Luleå kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Eliasson; Amanda Wiklund Wårell; [2019]
  Nyckelord :Equality; Gender Mainstreaming; Management Control; Management Control System; Management by objectives; Goal Setting; Public Sector; Municipalities; Jämställdhet; Jämställdhetsintegrering; Styrning; Styrsystem; Målstyrning; Offentlig verksamhet; kommun;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett omdebatterat ämne som får allt mer uppmärksamhet i dagens samhälle och blivit en allt viktigare del av den svenska politiken. För att arbeta för jämställdhet har Sveriges regering beslutat att ha jämställdhetsintegrering som strategi. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av en byggnads planlösning vid energieffektivisering : Enligt simulering i IDA ICE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Eskills; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering; energi; planlösning; energiteknik; byggnad; byggnader; energiåtgärd; effektivisering; IDA ICE; simulering;

  Sammanfattning : I Sverige står bostad och servicesektorn för cirka 40 % av den totala energianvändningen. 90 % av denna energi används till hushåll och lokaler, vilket betyder att dess energianvändning endast överstigs av industrins. LÄS MER