Sökning: "strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 6614 uppsatser innehållade ordet strategi.

 1. 1. Konflikter; ett tidskrävande arbete i fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Gabriel Parra; Robin Nyman; [2023-12-07]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; intervjuer; sociokulturellt perspektiv; kommunikation; semistrukturerade intervjuer; kvalitativ studie; fritidshem.;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks hur sex fritidslärare på fyra olika verksamheter arbetar och hanterar konflikter på fritidshemmet. I studien undersöktes deras syn på konflikter, konflikthantering och hur de arbetar förebyggande med konflikter. LÄS MER

 2. 2. DIGITALISERING OCH HÅLLBARHET INOM OFFENTLIG SEKTOR En explorativ studie om samverkan mellan kommuners digitaliserings- och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Nils Mellenthin; Elias Nilsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :hållbarhet; offentlig sektor; kommuner; strategi; digitalisering;

  Sammanfattning : Det ställs idag väldigt höga krav på offentlig sektor; både när det kommer till att lyckas hänga med i samhällets digitalisering, men även i frågan om att uppnå och följa alla de mål och riktlinjer som uppkommit gällande hållbarhet från bland annat Förenta Nationerna (FN). Att arbeta med de två dimensionerna, digitalisering och hållbarhet, i samverkan tas av många studier upp som både fördelaktigt och nödvändigt för att verksamheter ska klara av de utmaningar de står inför. LÄS MER

 3. 3. Paketleveranser i svensk tätort. En kvalitativ studie om vilka strategier som används för att hantera sista milen leveranser utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bornander; Viktoria Frisell; [2023-09-22]
  Nyckelord :Sista milen leveranser; distribution; logistik; hållbarhet; TBL; strategi;

  Sammanfattning : Som följd av den växande e-handeln ökar mängden paket som ska levereras, vilket leder till en allt mer ansträngd distributionskedja. Kunders förväntningar på snabba leveranser och krav på hållbara transporter ställer stora krav på sista milen leveranser. LÄS MER

 4. 4. En läromedelsanalys om tankesätt och strategier relevanta för räknesättet subtraktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Joel Bergstrand; Hanna Johansson; [2023-09-20]
  Nyckelord :Svenska läromedel; subtraktion; subtraktionsstrategier; tankesätt och kognitiv förmåga;

  Sammanfattning : I Sverige utförs Nationella Prov i årskurs tre och resultaten från dessa visar att elever har större svårigheter med Delprov F, som testar elevernas kunskaper i skriftliga räknemetoder, i jämförelse med andra delprov. Även räknesättet subtraktion visar sig vara ett svårare räknesätt för elever i svensk skola. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hansen; Elin Fryckberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :Cirkulär supply chain; Cirkulär strategi; Cirkulära loopar; Cirkulära modeller; SWOT; Hållbar modebransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. LÄS MER