Sökning: "strategic communication"

Visar resultat 1 - 5 av 906 uppsatser innehållade orden strategic communication.

 1. 1. HR:s-Roller i kontexten Covid-19 och distansarbete : En analys av tre företagstyper för att se Covid-19 och distansarbetes påverkan av HR-rollen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jesper Hilmersson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; HR; HR-roles; Teleworking; Covid-19; HR; HR-roller; Distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distansarbete till följd av den pågående Covid-19 pandemin har blivit ett hett ämne senaste året. HR har som alla andra yrkesgrupper påverkats av detta, HR är ett komplext yrke som kräver mycket mänsklig interaktion och därför kanske kan vara svårt att kombinera med ett distansarbete i alla lägen. LÄS MER

 2. 2. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER

 3. 3. Pandemins påverkan på organisationers CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hannah Persson; Emelie Jansson; Elin Qvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                                 2021–06–03   Titel:                                 The pandemic's impact on the organization's CSR work   Level:                                Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits   Authors:                       Elin Qvist       Emelie Jansson       Hannah Persson                                              19970409       19960325                19990711             Tutor:                              Magnus Hoppe   Purpose:                          To investigate potential changes in organizers CSR-work as a                                         result of the ongoing Covid-19 pandemic.   Research question:       How has organizations CSR-work been affected by the Covid-19                                     pandemic?           Method:                            Qualitative comparative study with six semi-structured                                        interviews from six organizations in different industries. LÄS MER

 4. 4. När "håll i, håll ut, håll avstånd" inte längre fungerar. En innehållsanalys av Region Skånes Facebookinlägg under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Hansen; Wilma Frennfelt; [2021]
  Nyckelord :Message fatigue; pandemic fatigue; budskapströtthet; hälsokommunikation; pandemikommunikation; strategisk kommunikation; covid-19; WHO; World Health Organization; Region Skåne; Facebook; Social Sciences;

  Sammanfattning : As of now, we have lived with the Covid-19 pandemic and its accompanying restrictions, recommendations and messages for over a year. The constantly repeated messages about the same topic has resulted in people tiring of following restrictions and paying attention, which is what the WHO describes as pandemic fatigue. LÄS MER

 5. 5. Medarbetares förväntningar på ledningen som superhjältar: En kvalitativ studie av medarbetare i Y-generationens förväntningar på och förståelse av ledningskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Falk; Amanda Forssberg; [2021]
  Nyckelord :ledningskommunikation; medarbetare; förväntningar; generation Y; digital kommunikation; ledarskap; strategisk kommunikation; top management communication; employees; expectations; digital communication; leadership; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den högsta ledningens kommunikation är av stor vikt i organisationer, då den utgör grunden för övergripande styrning och strategi, samt skapar förutsättningarna för en enad verksamhet. Trots vikten av ledningskommunikationen i organisationer saknas förståelse för fenomenet ur ett medarbetarperspektiv. LÄS MER