Sökning: "strategic narrative"

Visar resultat 16 - 20 av 46 uppsatser innehållade orden strategic narrative.

 1. 16. Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Nanny Olsson; Julia Lundh Rafstedt; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; emotional branding; narrative advertising; narrative features; narrative techniques; narrative analysis; emotions; Volvo; ICA; commercials; Strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. LÄS MER

 2. 17. Legitimizing the Legislation: Peace and Security for all? Constructing a narrative of inevitability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Georgia de Leeuw; [2018]
  Nyckelord :Legislation for peace and security; Collective self-defense; Narrative; Proactive pacifism; UNMISS; Recognition; Peacekeeping; Social Sciences;

  Sammanfattning : Japan continuously attempts to reinterpret war-renouncing Article 9 while at the same time stressing its devotion to pacifism, most recently through the Legislation for Peace and Security. The new Legislation allows Japan to engage in collective self-defense, which was considered unconstitutional for 70 years. LÄS MER

 3. 18. Livable & lovable Icknield Port: a shared narrative of urban re-generation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Efthimis Kapsalis; [2018]
  Nyckelord :sustainable urban design; urban regeneration; participatory planning; co-design; Birmingham; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Icknield Port is one of the largest redevelopment sites in Birmingham, UK and presents a huge opportunity to create a high quality destination of regional significance. Because of its size (30 ha), its locational advantage (1. LÄS MER

 4. 19. Narrative visualizations: using interactive data stories in strategic brand communication

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Tatiana Proskurina; [2018]
  Nyckelord :Narrative visualization; infographics; data visualization; brand communication; visual communication; visual storytelling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Storytelling have long been used by media and communication professionals to hit an emotional chord with the audience. Nowadays, the development of digital technologies opens new possibilities for conveying messages, and visual storytelling becomes a 'lingua franca'. LÄS MER

 5. 20. Critical Discourse Analysis of the Constructions of China Daily in Terms of Sino-Japanese Communication Issues

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Chang Liu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Sino-Japanese relationship occupies the top diplomatic priority in modern history for the Chinese government. The bilateral communication, including the communication of political issues between China and Japan has always been the focus of the Chinese media. LÄS MER