Sökning: "strategic planning"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade orden strategic planning.

 1. 1. The practice of content marketing strategic planning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Wang; Theresia Zeidler; [2019-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Offentlig konst i kommunal förvaltning : Kvalitativ undersökning i tre steg av Västerås stads arbete med offentlig konst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Fred Gillner; [2019]
  Nyckelord :public art; local government; attractive city; percent-for art; cultural planning policy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how a larger Swedish municipality administer public art and to what extent the practical work relates to the objectives adopted in the municipal comprehensive plan. A qualitative method conducted by semi structured interviews in three tiers with a politician, an official, a representative of an artist organization and a local artist constitutes the base of the study. LÄS MER

 3. 3. Greenland: The Master Shaper of the Arctic? : A study about making change happen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Valentin Erik Martinez Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Greenland; Arctic governance; phronesis; ontological security theory; change; narratives; governmental practices; power;

  Sammanfattning : The Arctic region is changing. This is an oft-cited statement researcher, policy-makers and the general public say about the Arctic. But who can change the Arctic order? This academic paper is interested in determine Greenland’s role and ‘actorness’ in this changeable region. LÄS MER

 4. 4. Förbättrat underhåll av fasta korsningar i spårväxlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Johan Laitila; [2019]
  Nyckelord :Crossing; Maintenance plan; Switches and crossings; Predetermined maintenance; Strategic maintenance planning; Korsning; Underhållsplan; Spårväxel; Förutbestämt underhåll; Strategisk underhållsplanering;

  Sammanfattning : Järnvägen har möjliggjort boende och arbete på olika orter, genom tågpendling, samt intresset för godstransporter på järnvägen ökar. För att upprätthålla en god status på järnvägen behövs mycket pengar, samtidigt som dess tillgänglighet påverkar många människor. LÄS MER

 5. 5. Managing the Risks and Uncertainties of Brexit: A multiple-case study on Swedish SMEs with exposure towards the UK

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Meuller; Jonatan Åkesson; [2018-07-03]
  Nyckelord :SMEs; Brexit; International Business; Risk Management; Risk; Uncertainty; Political Risk; Planning School; Adaptive School;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER