Sökning: "strategic planning"

Visar resultat 1 - 5 av 587 uppsatser innehållade orden strategic planning.

 1. 1. Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ali Dariab Hossein; [2020]
  Nyckelord :Development idea; automated processes; construction design; customer value.; Utvecklingsidé; automatiserade processer; byggprojektering; kundvärde.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering. LÄS MER

 2. 2. På förhand utvalda åtgärder? - Åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincipen i planeringen av E22 och E6 genom Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Reed Shi; [2020]
  Nyckelord :Fyrstegsprincipen; ÅVS; åtgärdsvalsstudier; Trafikplanering; E22; E6; planeringsnivåer; Trafikverket; Swedish infrastructure planning methodology; Ideon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sedan bilens intåg har samhällets infrastruktur utformats och anpassats till dess behov. Allteftersom klimatförändringar och klimatfrågor ställts i rampljuset har den strategiska planeringen inom transportsektorns omstrukturerats utefter. LÄS MER

 3. 3. Borta bra men hemma värst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Jill Eriksson; David Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The homecoming of police veterans from missions abroad is a topic that gives impacts on the strategic-level of leadership. Formal documents concerning the planning of home-coming activities implies that the veterans’ experience, knowledge from foreign countries and cultures should be utilized within the police organization. LÄS MER

 4. 4. The practice of content marketing strategic planning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Wang; Theresia Zeidler; [2019-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Talent attraction in Swedish Gaming Industry : An exploratory study.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zigmunds Ancikevics; Nelly Chemutai Lagat; [2019]
  Nyckelord :gaming; start-ups; talent attraction; innovation; employer brand;

  Sammanfattning : Researchers and practitioners have both acknowledged the importance of attracting the right employees. The study aims to explore and analyze how Swedish gaming start-ups attract talent. LÄS MER