Sökning: "strategies"

Visar resultat 16 - 20 av 10152 uppsatser innehållade ordet strategies.

 1. 16. "...den känslan hängde med jättemånga år"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Karic; Lisa Hansson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; copingstrategier; handledning; påverkan; socialt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet som socionom innebär att gång på gång exponeras för andra människor starka känslor och kan i förlängningen leda till att den yrkesverksamma blir känslomässigt dränerad. Denna studie syftar till att undersöka hur socionomer, verksamma klientnära och behandlande, inom barn och familj, upplever att de påverkas av att arbeta med tunga ärenden. LÄS MER

 2. 17. State-Of-The-Art on [email protected] System Architectures

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Benjamin Heravi; [2019]
  Nyckelord :EHealth; Wireless; eHealth security; cloud services;

  Sammanfattning : With growing life expectancy and decreasing of fertility rates, demands of additional healthcare services is increasing day by day. This results in a rising need for additional healthcare services which leads to more medical care costs. Modern technology can play an important role to reduce the healthcare costs. LÄS MER

 3. 18. A Utility Approach: Strategy Analysis and Optimization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Magnús Ólafur Sigurdsson; [2019]
  Nyckelord :Utility optimization; Portfolio analysis; Dynamic programming; Bellman equation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utility theory and Monte Carlo simulations are used to calculate optimal allocation for long term as well as, risk averse investors with a portfolio consisting of one risky asset and one risk-free bank account. The problems solved in this thesis are divided into two types, static and dynamic. LÄS MER

 4. 19. Att läsa och förstå : En kvalitativ studie som fokuserar på hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Axel Fast; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; reading; reading comprehension strategies; development of reading comprehension; Läsförståelse; läsning; läsförståelsestrategier; utveckling av läsförståelse;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning. Sveriges resultat i PISA (2015) visar att läsförståelsen går att utveckla. För att öka PISA-resultaten krävs det att svenska lärares kompetens inom läsförståelse stärks. LÄS MER

 5. 20. A Study Regarding Upper Secondary Teachers’ Beliefs on the Use of Google Docs in the English Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lana Srur; [2019]
  Nyckelord :Collaborative Writing; EFL; Google Docs; Formative Assessment; Feedback; Real-time Interaction; Synchronous Sharing;

  Sammanfattning : As part of the increasing use of technology in society, one particular school in Sweden follows the same path. The chosen school for this study has integrated digital tools such as laptops and a web service called Google Classroom. LÄS MER