Sökning: "strategiprogram"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet strategiprogram.

 1. 1. Lässtrategier för läsförståelse : Reading strategies for reading comprehension

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ina Frank; Emma Åsälv; [2021]
  Nyckelord :F-3; läsförståelse; lässtrategier; metakognitiva förmågor; självreglerat lärande; strategiprogram;

  Sammanfattning : Den systematiska översikten presenterar vetenskaplig grundad kunskap om hur lässtrategier kan bidra till utvecklad läsförståelse för elever i F-3. Det är en sammanställning av vetenskapliga artiklar och studier inom utbildningsvetenskap. LÄS MER

 2. 2. "Det är positivt att dela läsupplevelser och erfarenheter" : En kvalitativ undersökning om lärares tankar och uppfattningar om lässtrategiundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linda Nyvertz; [2020]
  Nyckelord :Reading strategies; reading comprehension; Swedish upper-primary schools; grades 4-6.; Lässtrategier; läsförståelse;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore teachers’ opinions and thoughts on teaching reading strategies to pupils in upper primary school in Sweden and how teachers explain their choices regarding texts and strategies. More specifically the aim was to highlight teachers’ perceptions and experience of teaching reading strategies. LÄS MER

 3. 3. Vad kostar en endemi? - Kartläggning, Resurshantering och Policyutformning av malariaproblematiken i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Marie Victorson; [2005]
  Nyckelord :Tanzania; malaria; mikroekonomi; bistånd; humankapital; under 5-mortalitet; policyutformning; Copenhagen Consensus; Abujadeklarationen; Social Marketing; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar malariaproblematiken i Tanzania. Den syftar främst till att kartlägga de insatser som gjorts för att förhindra framfarten av malariarelaterad mortalitet hos barn under 5 år. LÄS MER