Sökning: "strategisk förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden strategisk förändring.

 1. 1. Revisionsbyråers strategiska val : en kvalitativ studie om revisionsbyråers strategival och de faktorer som påverkar dessa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Youssef El-madhoun; Johan Larsson; [2019]
  Nyckelord :Strategival; specialisering; diversifiering; påverkansfaktorer; makromiljö; branschmiljö; resurser; intressenter;

  Sammanfattning : Genom åren har revisionsbyråer i Sverige tillämpat samma strategi, en strategi som fokuserat på att erbjuda ett diversifierat tjänsteutbud. Detta har inneburit att revisionsbranschens aktörer blivit väldigt lika gällande struktur och affärsområden. LÄS MER

 2. 2. Hälsoarbete på företag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefen – skavsårsplåster på förändringsrundan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Jarl; Tilde Sjöström; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; förändringskommunikation; mellanchefer; meningsskapande; meningsgivande; förändring; digitaliseringsförändring; offentlig organisation; strategic communication; change communication; middle managers; sensemaking; sensegiving; change; digitalization; public sector organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att utvinna fördjupad kunskap om mellanchefens komplexa och mångtydiga roll som meningsskapare och meningsgivare under en digitaliseringsförändring. Tidigare forskning har nämligen betonat mellanchefens roll som avgörande under en förändringsprocess. LÄS MER

 4. 4. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER

 5. 5. From "thoughts and prayers" to change in structural layers? En kvalitativ fallstudie om aktivismen som följde skolskjutningen i Parkland, Florida, USA.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linda Åström; Emma Svensson; [2018]
  Nyckelord :digital aktivism; strategisk kommunikation; Twitter; social rörelse; demokrati; makt; hybrida mediesystemet; struktureringsteorin; Never Again; Parkland shooting; NRA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och förstå hur överlevande ungdomar från skolskjutningen i Parkland, Florida, 14 februari 2018, använder strategisk kommunikation i sin aktivism i försök att förändra samhälleliga strukturer kring den amerikanska vapenlagstiftningen. Ungdomarna startade rörelsen ”Never Again” vars kommunikativa strategier och retoriska medel studeras under tidsperioden 14/2 – 24/2 2018. LÄS MER