Sökning: "strategisk förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden strategisk förändring.

 1. 1. Hälsoarbete på företag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. LÄS MER

 2. 2. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER

 3. 3. From "thoughts and prayers" to change in structural layers? En kvalitativ fallstudie om aktivismen som följde skolskjutningen i Parkland, Florida, USA.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linda Åström; Emma Svensson; [2018]
  Nyckelord :digital aktivism; strategisk kommunikation; Twitter; social rörelse; demokrati; makt; hybrida mediesystemet; struktureringsteorin; Never Again; Parkland shooting; NRA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och förstå hur överlevande ungdomar från skolskjutningen i Parkland, Florida, 14 februari 2018, använder strategisk kommunikation i sin aktivism i försök att förändra samhälleliga strukturer kring den amerikanska vapenlagstiftningen. Ungdomarna startade rörelsen ”Never Again” vars kommunikativa strategier och retoriska medel studeras under tidsperioden 14/2 – 24/2 2018. LÄS MER

 4. 4. "Det gäller att hänga med" : En kvalitativ studie om hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frida Ekelund; Jannie Lahti; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; digital HR; HR-avdelningar; förändring; digitala verktyg; HRs roll;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vad har digitaliseringen inneburit för HR-avdelningar inom den offentliga sektorn? Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll, för att skapa en förståelse för vilka följder digitaliseringen har lett till för HR-avdelningarna. Metod: En induktiv ansats och kvalitativ datainsamling där det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer på informanternas arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Flygoperationer för strategisk effekt : En möjlighet för nationer med begränsade resurser?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Lahti; [2018]
  Nyckelord :Luftmakt; Clarke; offensiva operationer; strategisk effekt; strategiska anfall; asymmetri; Yom Kippur; Sexdagarskriget; Israel;

  Sammanfattning : Denna uppsats granskar Shaun Clarkes teori om strategic persuation oriented targeting. Teorin beskriver hur strategisk påverkan av beslutsfattare ska ske genom utnyttjandet av luftmakt. En nation med begränsade resurser bör nyttomaximera användningen av stridsflyg. LÄS MER