Sökning: "strategisk förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden strategisk förändringsarbete.

 1. 1. Mellanchefers upplevda roll i beslutsimplementering : En studie inom industriella organisationer i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise Ericson; Lise Eriksen Bru; [2020]
  Nyckelord :Middle manager; decision implementation; industrial organizations; change process; leadership; Mellanchef; beslutsimplementering; industriella organisationer; förändringsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Mellanchefer har en komplex roll, där de befinner sig i en gränsposition mellan anställda och ledning. Deras unika position gör att de har stor insikt i olika delar av organisationen, inom såväl det strategiska som det operativa arbetet. LÄS MER

 2. 2. Is the medium really the message?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Carlsson; Fanny Jönsson Schoug; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; organisationsförändring; förändringskommunikation; internkommunikation; digitala kommunikationskanaler; fysiska kommunikationskanaler; IKEA; meningsskapande; preferred sender; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingens framfart, liksom globaliseringens många påföljder, banar inte bara väg för otroliga möjligheter utan sätter även en ständig press på moderna och internationellt etablerade företag. Inre såväl som yttre slitningar kan dock lätt uppstå när en ständigt accelererande utveckling forcerar fram förändringar. LÄS MER

 3. 3. Förändring på insidan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Hagljung; Sara Rune; [2017]
  Nyckelord :Organisationsförändring; intern kommunikation; kommunikation; förändringskommunikation; förändringsarbete; chefer; medarbetare;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Det senaste året har Polisen i Sverige jobbat utifrån en ny organisationsstruktur där man gått från 23 olika polismyndigheter till en stor myndighet och organisationsförändringen har fått mycket kritik av både anställda på Polisen och från allmänheten. Därav är det intressant att undersöka om missnöjet kring förändringen hänger ihop med den interna kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tobias Bartling; San Sammalisto; [2017]
  Nyckelord :Lean production; Value stream mapping; Bottlenecks; lean production; värdeflödesanalys; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. LÄS MER

 5. 5. Jakten på kontinuitet - Analytisk kultur hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Wiberg; [2015]
  Nyckelord :organisationskultur; underrättelseverksamhet; MUST; verksamhetsutveckling; underrättelseanalytiker; analytisk process; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify potentially problematic aspects of the Military Intelligence and Security Service (MUST) social structure, as well as highlighting the relationship between organizational culture and change management. The study has a qualitative approach and is based on the perspective of the intelligence analyst, with focus on relevance to the analytical process. LÄS MER