Sökning: "strategisk flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden strategisk flexibilitet.

 1. 1. En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gidlund; Alfred Mikaelsson Pfeil; [2022-02-15]
  Nyckelord :strategi; strategisk flexibilitet; strategi i en kris; Covid-19; förändring;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. LÄS MER

 2. 2. Strategisk planering i e-handelsbolag : En kvalitativ studie om anpassning under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Annelie Olsson; Jedeur-Palmgren Johan; [2022]
  Nyckelord :Strategisk planering; E-handel; Coronapandemin; Marknadsosäkerhet; Tillväxt; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur har de snabbast växande e-handelsbolagen arbetat med strategisk planering under coronapandemin till följd av ändrade konsumentbeteenden? Syfte: Syftet med studien är att förklara hur svenska e-handelsbolag har anpassat sin strategiska planering med hänsyn till de ändrade konsumentbeteenden som följer coronapandemin. Genom en ökad förståelse för strategiarbetets roll samt hur de största och bäst presterande företagen sett till omsättningstillväxt arbetar under osäkra marknadsförhållanden ska studien förbereda företag för framtida marknadsturbulens. LÄS MER

 3. 3. Där hav möter land : hur planerar Malmö stad inför höjda havsnivåer och översvämningar?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jennifer Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :stadsplanering; klimatanpassning; stigande havsnivåer; kustskydd; strategisk planering; naturbaserade lösningar NbS ;

  Sammanfattning : Städer förtätas för att kunna växa och erbjuda sina invånare bostäder och goda livsmiljöer. Däremot står städer, särskilt kuststäder, inför klimatförändringarnas många medförande risker vad gäller översvämningar. LÄS MER

 4. 4. Från fred till krig : Operationskonstens roll i förberedelserna

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Ramstedt; [2021]
  Nyckelord :operational art; operationskonst; avskräckning; tröskel; manövertänkande; uppdragstaktik; flexibilitet; integrationstänkande;

  Sammanfattning : Operationskonst är av central betydelse för att nå strategisk målsättning. Trots det har operationskonstens roll i fredstid och ur ett småstatsperspektiv överlag kommit i skymundan i rådande forskning. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER