Sökning: "strategisk intern kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden strategisk intern kommunikation.

 1. 1. MEDARBETARES KOMMUNIKATIVA UPPDRAG En kvalitativ studie om medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer på Kulturskolan i Uddevalla

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johannes Löfgren; [2021-04-26]
  Nyckelord :Medarbetarskap; ambassadörskap; strategisk intern kommunikation; kulturskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare på kulturskolan i Uddevalla upplever och förhåller sig till sitt kommunikativa uppdrag och på vilka sätt medarbetarna kan ses som ambassadörer för organisationen. I uppsatsen presenteras ett teoretiskt ramverk som inbegriper strategisk intern kommunikation, medarbetarskap, ambassadörskap och varumärke. LÄS MER

 2. 2. Sverige genom främmande ögon: En kvalitativ studie om hur tvärkulturell kommunikation kan stärka ett internt platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maxilia Davidson; Emelie Rosdahl; [2021]
  Nyckelord :tvärkulturell kommunikation; intern platsvarumärkning; etnocentrism; semiotiska resurser; cross-cultural communication; internal place brand; ethnocentrism; semiotic resources; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har skett stora förändringar i resebeteendet, inte minst under covidpandemin. Det ökade intresset för att resa inom landet förväntas bestå och ett lands varumärke samt identitet spelar en betydande roll för turistnäringen. LÄS MER

 3. 3. Intranätets betydelse för organisationskultur och intern kommunikation : En fallstudie om anställdas upplevda användbarhet av intranätet som information- och kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Dennis Fenton; Jesper Gardeblad; [2021]
  Nyckelord :Intranet; internal communication; web surveys; searchability; organizational culture; organizational communication; strategic communication; contract research; Intranät; Intern kommunikation; enkäter; sökbarhet; organisationskultur; organisationskommunikation; strategisk kommunikation; uppdragsforskning;

  Sammanfattning : Anställdas upplevda användbarhet av intranät som informations- och kommunikationsverktyg  En enkätstudie i samarbete med ICA Gruppen AB om hur intranätet Worknet används och upplevs ur ett medarbetarperspektiv. En organisation ställer höga krav på den interna kommunikationen. Den ska fungera väl, inspirerande och felfritt. LÄS MER

 4. 4. ”Nej, lilla gumman, så fungerar det inte här” - En kvalitativ intervjustudie om tjänstemäns upplevelser av tystnadskultur inom kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Siri Richert; Moa Bynke; [2021]
  Nyckelord :tystnadskultur; härskartekniker; tjänstemän; kommunala verksamheter; intern kommunikation; medarbetartystnad; tematisk analys; intervjustudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : The experience of a culture of silence among officials in municipal workplaces in Sweden has been a debated topic for the last few years. Swedish officials have a unique position in municipalities where they both must be unpolitical and at the same time contribute objective facts to the decision-making process. LÄS MER

 5. 5. Digital undervisning - här för att stanna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jackline Georgsson; Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Internal Communication; Internal Communication Satisfaction; Digital Education; COVID-19; Student; Swedish Universities; Communication Satisfaction Questionnaire; Media Richness Theory; Technology Acceptance Model; Internkommunikation; Intern kommunikationstillfredsställelse; Digital undervisning; Studenter; Svenska universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. LÄS MER