Sökning: "strategisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 1114 uppsatser innehållade orden strategisk kommunikation.

 1. 1. Turning Audiences into Activists: A Qualitative Case Study of PragerU and Moral Foundations Theory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Natalia Pfeifer; [2023]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : YouTube plays a significant role in the right wing media ecosystem, especially as an alternative source for news and information beyond traditional media outlets. PragerU is a far right YouTube channel with over 3 million subscribers and 1. LÄS MER

 2. 2. Vem bryr sig om elbolagens varumärken? En kvalitativ fallstudie om Öresundskrafts varumärkeskommunikation under en energikris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Svensson; Amanda Sjövall; [2023]
  Nyckelord :Varumärkeskommunikation; varumärkeskapital; varumärkeslojalitet; energimarknaden; energikris; strategisk kommunikation; varumärkesassociationer; informationsflöde; Social Sciences;

  Sammanfattning : Energikrisen har skapat osäkerhet för både energibolag och konsumenter. Kundnöjdhet och varumärkeslojalitet är avgörande för företags framgång. LÄS MER

 3. 3. Handling Cancel Culture online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alice Berntson; Johanna Johnsson Belving; [2023]
  Nyckelord :Cancel culture; kriskommunikation; sociala medier; crisis communication; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en större förståelse för mottagarperspektivet inom kriskommunikation för att kunna utveckla krisstrategier. Syftet är att förstå unga vuxnas uppfattning av fenomenet cancel culture och hur detta kan tas i beaktning för att motverka kris på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Skapandet och nyttjandet av hållbarhetsmarknadsföring bland svenska outdoorföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sarah Nyström; Ida Jansson; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Marketing; Greenwashing; Hållbarhet; CSR; Marknadsföring; Greenwashing.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fenomenet greenwashing har skapat en misstro hos konsumenterna, och som kommit att påverka konsumtionen av miljövänliga produkter negativt. Samtidigt som det råder ett ökat tryck på företagen att agera ansvarstagande och hållbart, är risken överhängande att de anklagas för att nyttja missvisande kommunikation eller exponera ogrundade påståenden om företagets hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. Politisk kommunikation och sociala medier: TikTok, en politisk arena där popcornätande och öldrickande vinner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Edvin Kenning; Hugo Östlin; [2023]
  Nyckelord :Political communication; rhetoric; personalization; populism; frontstage; backstage; third act; TikTok; Instagram; democracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aims to provide insights into political communication on social media, particularly the rise of right-wing populist parties among young voters and their connection to the theories of personification, populism, and dramaturgy. It focuses on how the Moderate Party adapts and structures its communication strategies on TikTok and Instagram in preparation for the 2022 election to engage followers. LÄS MER